Bij de les

De Anne Frankschool in Den Haag mag trots zijn: sinds gisteren hangt aan de gevel het vignet Gezonde School. Edith Schippers (VWS) kwam zelf opdraven om het uit te reiken. (Of ze het ook aan de muur schroefde vermeldt de berichtgeving niet.) De toekenning wil zeggen dat de school structureel en planmatig werkt aan de verbetering van de gezondheid van leerlingen. Het vignet is een initiatief van het RIVM Centrum Gezond Leven.

Inmiddels is het vignet overgedragen aan GGD Nederland en dat is een belangrijke stap. De ggd’en zijn immers de ideale partners om scholen op lokaal niveau te helpen om gezondheidsbeleid voor kinderen vorm te geven. En het feit dat het initiatief tot dit vignet überhaupt tot stand is gekomen, laat zien dat het bepaald geen gemeengoed is dat dergelijk beleid tot stand komt.

Iedereen die wel eens een ouderavond bezoekt, herkent dat. De snoepautomaten zijn het eerste waar je in de aula’s tegenaan loopt en de borden in de kantine prijzen kroketten en andere lekkernijen aan. Beleid dat hier een tegenwicht tegen biedt, leert kinderen dat het ook anders kan. En het leuke is dat kinderen ’s avonds thuis aan tafel vertellen wat ze die dag op school hebben geleerd en zo ook het gezondheidsgedrag van hun ouders beïnvloeden.

Toch zijn meer partijen nodig dan alleen scholen en ggd’en om kinderen een gezonde start in hun leven te geven. Gemeenten bijvoorbeeld, want als naast de school een fastfoodrestaurant gevestigd is, is de gezonde keus nog steeds niet de gemakkelijkste keus. Maar ook zorgverzekeraars, want die hebben rechtstreeks baat bij een gezonde leefstijl van hun verzekerden. Het is dan ook te hopen dat in het nieuwe kabinet het woord preventie weer wat nadrukkelijker op de politieke agenda komt.

Delen