Bij de wortel aanpakken

Een prachtig initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVvG) om een site op te zetten waarop ouderenzorgaanbieders in contact kunnen komen met mondzorgprofessionals die zich richten op mondzorg voor deze kwetsbare doelgroep. Bepaald geen overbodige luxe, want het is een bekend gegeven dat ouderenzorgaanbieders hierover onvoldoende kennis hebben. Een recente inventarisatie in een verpleeghuis in het noorden van het land toonde aan dat meer dan 80 procent van de cliënten bij binnenkomst een matige tot slechte mondgezondheid had. Verzorgenden weten bovendien vaak niet hoe ze de dagelijkse mondverzorging van de cliënten ter hand moeten nemen. En zoals bekend heeft een slechte mondgezondheid een potentieel nadelige invloed op de algehele gezondheidstoestand.

Alle extra aandacht voor de mondgezondheid van kwetsbare ouderen is dus meer dan welkom. Toch blijkt het moeilijk om het probleem bij de wortel aan te pakken. Tandarts geriatrie Michael Perunovac waarschuwde al in 2008 in het vaktijdschrift Dentz voor het feit dat ouderen op het gebied van mondgezondheid een vergeten doelgroep zijn. Een paar jaar voor dat interview was de Richtlijn mondzorg verpleeghuizen tot stand gekomen, maar Parunovac stelde toen dat de komst daarvan nagenoeg niets veranderd had. Het initiatief van de NVvG doet vermoeden dat sinds die tijd nog steeds weinig wezenlijke vooruitgang is geboekt.

Maar Parunovac legde ook het achterliggende probleem bloot. Hij zei dat er te weinig aandacht is voor het gegeven dat het gebit zo rond het 65 jaar volledig in orde moet zijn, voordat andere gezondheidsproblemen die met de ouderdom hun intrede doen de aandacht voor het gebit op de achtergrond kunnen stellen. Deze boodschap vindt zeven jaar later nog steeds geen brede weerklank. En ook het initiatief van de NVvG – hoe mooi en goedbedoeld ook – gaat dit niet veranderen.

Delen