Bij ongewijzigd beleid…

Aan het einde van deze kabinetsperiode zijn we driehonderd euro duurder per jaar uit met onze zorgpremie, zegt Theo Hoppenbrouwers van Zorgverzekeraars Nederland. De eerste kritiek op deze stelling die ik op de digitale nieuwssites over de zorg lees, luidt: “En Hoogervorst had nog wel beloofd dat het met die stelselherziening allemaal goedkoper zou worden”. Dat is een onzinnige reactie. Hoogervorst wilde de zorg niet goedkoper maken, want hij wist donders goed dat dit onmogelijk was. De bevolking vergrijst en de technologische mogelijkheden voor zorgverlening nemen toe. Hoogervorst wilde de kostenontwikkeling in de zorg beteugelen.

De stelling van Hoppenbrouwers is dan ook ongelukkig geformuleerd, of wellicht te kort door de bocht geparafraseerd door de media. Een correctere weergave van de feiten was geweest: “Bij ongewijzigd beleid zal de zorgpremie aan het einde van deze kabinetsperiode driehonderd euro per jaar duurder zijn”. Dat is een heel ander verhaal dan de boodschap zoals die nu in de kranten terechtgekomen is. Ik interpreteer de stelling van Hoppenbrouwers dan ook vooral als een waarschuwing dat we dóór moeten op de ingeslagen weg van gereguleerde marktwerking in de zorg. Gelukkig hebben we een kabinet dat deze weg voorstaat. Dit kabinet wil niet bezuinigen op de zorg, zegt Hoppenbrouwers. Dat klopt, het wil juist investeren in de zorg. In verbetering van de zorgefficiency om precies te zijn. De zorg kan veel slimmer worden geleverd dan nu gebeurt, zodat met dezelfde hoeveelheid mensen meer zorg kan worden geboden zonder dat het duurder wordt. Aan de slag, dus.

Delen