Billen wassen?

Begeleiding, workshops, promoties, baangarantie, looncompensatie en dreigend ontslag. Het is allemaal niet genoeg om meer dan 35 van de 10.000 daartoe uitgenodigde stewardessen van KLM over de streep te trekken voor een baan in de ouderenzorg. Projectleider Stijn van de Laar slaat hun bezwaar plat tot wat helaas door mensen die er geen kijk op hebben wel vaker wordt omschreven als de kern van dit werk: billen wassen. Spijtig dat het intieme aspect van het werken in de ouderenzorg ook nu weer hiertoe wordt gereduceerd.

Maar hebben die stewardessen – en ook veel mensen in andere nu bedreigde sectoren – nog zo veel carrièreperspectieven dat ze het zich kunnen veroorloven zo makkelijk afstand te nemen van een geboden kans? Naarmate de coronacrisis langer duurt, zal het leven van veel mensen – en dus ook hun carrièreperspectief – ingrijpender en mogelijk zelfs blijvend veranderen.

‘Spijtig dat het intieme aspect van het werken in de ouderenzorg ook nu weer hiertoe wordt gereduceerd’

In een tweegesprek voor de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving filosoferen hoogleraren Jan Kremer en Diederik Gommers over wat corona als blijvende werkelijkheid voor onze samenleving zou betekenen. Gommers stelt hierbij voor tot een soort maatschappelijke stage te komen “waarin we investeren in basiskennis en vaardigheden op het gebied van zorg”, bedoeld voor mensen uit andere sectoren, zodat die in een crisissituatie direct inzetbaar zijn.

Wellicht een interessant idee om iedereen te laten zien dat de zorg oneindig veel meer is dan ‘billen wassen’. Al blijft het een vraag waard waarom het dat projectteam blijkbaar niet is gelukt om dit aan 9.965 KLM-stewardessen duidelijk te maken.

Delen