Black box op de OK

Nooit gedacht dat er nog eens iets zinnigs zou komen van de PVV, maar deze week was dat dan toch het geval: cameratoezicht op operatiekamers. Camera’s die controleren of medisch personeel zich wel aan de afgesproken protocollen rond hygiëne en veiligheid houdt.

Nu denkt u als rechtgeaard zorgprofessional misschien dat ik door de hitte mijn verstand verloren ben, want zorgprofessionals doen hun werk gewoon goed en zitten niet te wachten op Big Brother. Uiteraard ben ik dat met u eens. Ik zie de camera’s dan ook niet als controlemiddel achteraf, maar als middel om van de eigen fouten te leren. Niet om de schuldige aan te wijzen, maar om gezamenlijk het probleem aan te pakken. Zoiets als homevideotraining wat in de jeugdzorg wel gebeurt.

Ik hoop dat er videocamera’s komen op operatiekamers. En  dat deze bijvoorbeeld ook structureel worden ingezet om tijdens een intervisiemoment samen te kijken naar wat er nou eigenlijk op de ok gebeurt.  Dus ook als er niets is misgegaan, maar gewoon om te kijken hoe het beter kan. Tel het aantal deurbewegingen maar eens en vraagt u zich gezamenlijk af hoeveel er daarvan werkelijk nodig waren.

Mijn echtgenoot lag onlangs op de operatietafel voor een redelijk onbenullig probleem. Een one visit verhaal. ’s Morgens de chirurg zien, ’s middags op de tafel en ’s avonds weer naar huis. Toen hij op de tafel lag (bij bewustzijn), bleek de chirurg nogal geïrriteerd over het feit dat het voltallige ok-team tijdens de operatie moest wisselen vanwege de ingeplande koffiepauze. “En dat tijdens een operatie van twintig minuten”, riep de chirurg boos. “Dat kan over tien minuten ook wel.” Vervolgens vroeg hij mijn echtgenoot, van wie hij net had gehoord dat die in het verbeteren van werkprocessen zit, hoe hij een en ander zou aanpakken als consultant.

Nog geen half uur na ontslag uit het ziekenhuis kon ik met mijn echtgenoot weer terug, aangezien hij ten gevolge van een flinke inwendige bloeding (maar dat werd pas maanden later duidelijk) het bewustzijn verloor tijdens de autorit naar huis. Kan altijd voorkomen zo’n complicatie, maar mijn echtgenoot vertelde me later toch dat hij zich afvroeg of deze bloeding ook had plaats gevonden als de chirurg niet uiterst geïrriteerd was geweest tijdens de operatie. U kunt het zich vast wel voorstellen, net even iets harder aan iets trekken dan strikt noodzakelijk of de focus net even niet op de goede plaats. Niks menselijks is de dokters vreemd, dus ik zou niet weten waarom we wel een black box in een cockpit zouden hebben, maar geen camera in de operatiekamer.

Delen