Blijf van DOT af

Onlangs interviewde ik Wim van der Meeren (bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ) en Chiel Huffmeijer (bestuursvoorzitter Reinier Haga Groep) (pdf). Onderwerpen van gesprek waren de inkooponderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen, de omgangsvormen daarin tussen de zorgverzekeraars en de ziekenhuisbestuurders, en de vraag of het bekostigingssysteem voor de ziekenhuizen niet al te ingewikkeld was geworden.

Leuk om te constateren was dat Van der Meeren en Huffmeijer het over veel dingen erg oneens waren, maar dat ze elkaar volledig vonden in de opvatting dat hervorming van de bekostigingssysteem nu even niet aan de orde is. “Blijf van DOT af”, zeiden ze bijna in koor. Het systeem mag dan nog zo complex zijn, betoogden ze, in de kern toont het in ieder geval wel de relatie tussen wat een ziekenhuis doet en hoeveel geld het daarvoor krijgt. En nu de discussie over de contractafspraken steeds scherper wordt gevoerd, wordt die relatie steeds belangrijker.

Van der Meeren en Huffmeijer verschilden weer wel van mening over de vraag of de patiënt een transparante nota bieden gaat helpen om problemen in het declaratieverkeer op basis van DOT te verhelpen. Huffmeijer zei te verwachten dat dit disciplinerend gaat werken, maar Van der Meeren was sceptischer. Ik deel deze scepsis. Het is een diepgewortelde wens van minister Edith Schippers om de patiënt deze rol te geven. Maar ik heb nog niets gehoord over een voornemen van VWS om publieksinformatie te gaan verstrekken over wat nu precies op die factuur staat en hoe we dat moeten lezen. Geen enkele leek in ziekenhuisfinanciering begrijpt dit.

Delen