Blijk van vertrouwen

Het gemeentebestuur van Oosterhout kent zijn grenzen. De gemeente is weliswaar sinds 1 januari verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de Wmo 2015, maar dit betekent nog niet dat ze de taken ook per se zelf moet uitvoeren. Ze heeft die uitbesteed aan drie gelijkwaardige partners: de GGD, MEE en Surplus Welzijn. Partners die elkaar al kenden als ketenpartners in het centrum voor jeugd en gezin en die al een paar jaar geleden de beslissing namen: we moeten meer samen de wijk in.

Dit leidde tot de komst van sociale wijkteams, met als logisch vervolg de beslissing de lijnen van de centra voor jeugd en gezin en sociale wijkteams niet langer langs elkaar heen te laten bestaan, maar met zijn drieën de Stichting Sociale Wijkteams te vormen. “Zo is vanzelf de basis ontstaan om als partners in het maatschappelijk middenveld met elkaar op te trekken”, zei Anja Hartmans, bestuurder van deze stichting, tijdens het interview dat ik met haar had.

Hartmans vindt het een enorme blijk van vertrouwen dat de gemeente de beslissing heeft genomen om de jeugdzorg en de Wmo 2015 aan deze stichting uit te besteden. Een beslissing die het college al voor de zomer van 2014 nam, vertelde senior beleidsadviseur zorg van de gemeente Daisy van Gils in hetzelfde interview. Natuurlijk wil de gemeenteraad desondanks nog wel weten wat er allemaal gaat gebeuren en of er niets mis zal gaan. Maar daarop heeft Hartmans het enig juiste antwoord: “Over drie jaar zijn we er en tot die tijd zijn we een lerende organisatie”. Ze heeft gelijk als ze stelt dat dit het enige uitgangspunt is om tot een succesvolle transformatie te kunnen komen. Garanties bestaan even niet.

Delen