Blinde vlek

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Tijdens het symposium ‘Van inspraak naar invloed’ van Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg, gisteren in Soest, hield advocaat gezondheidsrecht Yvonne Nijhuis een presentatie over de wettelijke kaders die er zijn om de rechten van cliënten te versterken. Dat zijn er nogal wat: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (Wabv), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het concept Wet Medezeggenschap Cliëntenrechten Zorg (WMCZ. De wettelijke kaders zullen helpen om de positie van de cliënt te versterken, is Nijhuis’ standpunt. En de nieuwe wet Wmcz zal cliëntenraden faciliteren in hun positie als belangenbehartiger van de cliënt.

Maar Jan Vesseur, die betrokken was bij de stuurgroep van  MedMij, benadrukte dat de cliënt wel moet weten dat er zoiets als een cliëntenraad bestaat, en dat hij de weg ernaar moet weten te vinden. Die opmerking kwam hem op kritiek te staan van een aantal van de ruim honderd aanwezigen in de zaal, bijna exclusief cliëntenraadsleden. “Zelfs mijn moeder van negentig weet heel goed wat een cliëntenraad is”, zei een van hen.

Een cliënt moet wel weten dat er zoiets als een cliëntenraad bestaat

Toch had Vesseur natuurlijk wel een punt. Wie in de zorg cliënt is, heeft zorg nodig. En wie geconfronteerd wordt met die noodzaak, heeft – zeker in eerste instantie – wel wat anders aan zijn hoofd dan uitzoeken of er een partij is die zijn belangen kan behartigen.

Cliëntenraden hebben dan ook meer te doen dan alleen bewerkstelligen dat ze succesvol de weg afleggen van inspraak naar invloed. Ze dienen er ook voor te zorgen dat de cliënt in de zorg weet dat ze bestaan, waar ze te vinden zijn en wat ze voor hem of haar kunnen betekenen.

4 Reacties Reageer zelf

 1. Marika Biacsics
  Geplaatst op 9 november 2018 om 16:41 | Permalink

  Zal ik jullie een geheimpje vertellen..veel cliëntenraden willen helemaal niet door clienten gevonden worden, zij behartigen het algemene belang en gaan af op tendensen in enquetes en rapportages.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 9 november 2018 om 16:44 | Permalink

  Dan is de professionalisering van cliëntenraden dus zeker nog een punt van aandacht.

 3. Ger Kalkman
  Geplaatst op 12 november 2018 om 13:50 | Permalink

  Hallo Marika.

  Hoe kom je daar nou bij, cliëntenraden moeten juist representatief zijn volgens hun achterban en vertegenwoordiging daar van in hun raad hebben, anders zijn zij geen raad volgens de WMCZ.
  Ik heb dan ook geen idee over welke raden je het hebt, maar in ieder geval niet de raden uit de RIBW Alliantie.

 4. Marika Biacsics
  Geplaatst op 12 november 2018 om 15:27 | Permalink

  Beste Ger, Jazeker moeten clientenraden representatief zijn voor hun achterban! Ik reageer met mijn bericht op de stelling dat veel clienten niet van het bestaan van een clientenraad afweten en dat veel clientenraden niet op zoek zijn naar individuele clienten. Zij halen hun signalen uit bv. MIC meldingen, klachtenrapportages of (anonieme) enquetes. Er zijn clientenraden die zelden of nooit een client spreken. En de raad is dan weliswaar een afspiegeling van de doelgroep maar kan alleen afgaan op algemene feiten terwijl individuele casussen soms veelzeggend kunnen zijn in het geheel! Bel of mail mij gerust voor verdere discussie!