Blinde vlek

Toch opvallend hoe gemakkelijk het soms lukt om nieuws te maken van iets dat helemaal niet nieuw is. Erasmus MC slaagde deze week hierin door tijdens het internationale congres over infectieziekten ECCMID in Amsterdam te melden dat onderzoek uitwijst dat flexibele scopen moeilijk te reinigen zijn. Het is beslist goed dat Erasmus MC dit feit weer eens onder de aandacht brengt, maar het nieuws is al bijna net zo oud als de scopen zelf. Zelfs het rapport Reiniging en desinfectie van scopen te flexibel? van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is alweer zestien jaar oud.

Dit wil overigens niet zeggen dat er sinds die tijd niets gebeurd is. De SFERD (Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie) bracht al in 2009 een veldnorm uit over de correcte procedure voor het reinigen en desinfecteren van flexibele scopen, die inmiddels meerdere malen is geactualiseerd. De ziekenhuizen zijn hier actief mee aan de slag gegaan en de Inspectie gebruikt deze veldnorm als uitgangspunt voor haar toezicht.

De kern van het probleem blijft echter hetzelfde. Met flexibele endoscopen ontwikkelden fabrikanten een medisch hulpmiddel dat in de patiëntenzorg duidelijke meerwaarde heeft en dat door de medisch specialisten dan ook enthousiast werd ontvangen. Maar zowel die bedrijven als de medisch specialisten gingen voorbij aan de vraag hoe zo’n hulpmiddel na gebruik in een patiënt moest worden gereinigd en gedesinfecteerd om verantwoord te kunnen worden gebruikt in een volgende patiënt. En daarmee vergaten ze die patiënt natuurlijk toch ook wel een beetje.

Delen