Bloedspoed

Achmea en De Friesland Zorgverzekeraar geven de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC) stof tot nadenken. Ze gaan investeren in de minuscule laboratoria op een chip die Ostendum (een spin-off van de TU Delft) ontwikkelt en waarop ze diverse patenten heeft. Achmea en De Friesland verwachten dat deze ontwikkeling tot een enorme verandering in de zorg zal leiden, omdat die het mogelijk maakt om direct aan het ziekenhuisbed, in de ambulance, in de huisartspraktijk of bij de patiënt thuis een bloed-, speeksel- of urinemonster af te nemen, te onderzoeken en een diagnose te stellen. Dit verhoogt de efficiency en verlaagt dus de zorgkosten, stellen ze.

Deze stellingname klopt voor een groot deel, maar gaat wel voorbij aan de waarde van de expertise van de klinisch chemicus. Vorig jaar bestond hun beroepsvereniging NVKC 65 jaar. Ik interviewde in dat kader hun toenmalige voorzitter Hans Jansen. Hij gaf er blijk van te erkennen dat het vak in beweging is en dat het daarom belangrijk is die expertise over het voetlicht te brengen. De beroepsgroep moet veel meer naar buiten treden om aan te tonen dat ze de gids in diagnosticaland is voor de arts, stelde hij. Maar hij raadde zijn collega’s ook aan zich te profileren richting de patiënt. De chronische patiënt neemt steeds meer de regierol voor zijn behandeling op zich, en daarop kan de klinisch chemicus inspelen. “Hij kan voor de patiënt ondersteunende diensten gaan aanbieden. Informatie verstrekken over diens nierfunctie bijvoorbeeld, of controleren of de glucosemeter de juiste waarden geeft”, zei Jansen.

Goede adviezen. En de ontwikkeling die Achmea en De Friesland nu in gang zetten, benadrukken hoeveel haast de praktische opvolging ervan voor de beroepsgroep heeft. Gelukkig zei Jansen in het interview ook: “Vergeet niet dat verandering ook verbetering kan betekenen.”

Delen