Boemerang

Iets wat op papier een goed idee lijkt, leidt niet per definitie in de uitvoering tot een positief resultaat. Zo leek het massale applaus voor de zorg op 17 maart 2020 om 20.00 uur in eerste instantie een sympathiek gebaar vanuit de samenleving. Het vond plaats aan het begin van de coronapandemie en iedereen was bang en onzeker. Hoe lang ging dit duren, hoeveel mensen ging het raken? Niemand wist het. Wat we wel wisten, was dat de mensen in de zorg alle zeilen bij moest zetten. Dat was een applaus waard.

Inmiddels zijn we bijna tweeënhalf jaar verder en wordt met wrevel en soms zelfs walging op dit applaus teruggekeken. Veel zorgmedewerkers voelen zich in de steek gelaten. Zeker als ze zelf corona hebben gekregen en door long covid hun werk dreigen te verliezen. De consensus nu is: dat applaus mag je houden.

‘Onbegrijpelijk dat niemand minister Kuipers voor dit ondoordachtegebaar gewaarschuwd heeft’

Het is dan ook onbegrijpelijk dat geen enkele ambtenaar of voorlichter bij het ministerie van VWS minister Ernst Kuipers heeft gewaarschuwd, toen hij inging op de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de grootste Nederlandse munt  die de Koninklijke Nederlandse Munt ooit heeft geslagen, als eerbetoon aan de zorgmedewerkers. Iedereen had kunnen voorspellen dat dit initiatief als een boemerang zou terugslaan op de minister en dat is ook precies wat we afgelopen dagen op social media zien gebeuren. Van veel reacties druipt het sarcasme af. En hoe goed bedoeld het idee misschien ook mag zijn, dat was te verwachten. Zowel het idee zelf als de timing ervan zijn uiterst ondoordacht.

Delen