Boete

Het eigen risico als ‘boete op ziek zijn’, dat was toch typische SP-praat? Niet meer in ieder geval, want PvdA-kandidaat Kamerlid Bart van Bruggen, nummer achttien op de kieslijst, eigent zich deze oneliner nu ook toe. Hij wil dat het eigen risico wordt afgeschaft. Hiertoe opent hij het meldpunt nualdoorjouweigenrisico.nl en gaat hij de openbare ruimte in de buurt van ziekenhuizen, huisartspraktijken en apotheken bestickeren.

De actie is gericht op mensen die chronisch ziek zijn, medicijnen nodig hebben en onder controle van het ziekenhuis staan. Een nobel streven, maar het gaat wel voorbij aan het feit dat de mensen voor wie dat eigen risico moeilijk betaalbaar is, in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Van Bruggen zegt er niet bij of hij de afschaffing van het eigen risico wil betalen door voor deze mensen dan ook de zorgtoeslag af te schaffen, wat toch geen onredelijke gedachte zou zijn. Hij zegt er helemaal niet bij hoe hij het wil betalen trouwens, maar dit terzijde.

Het eigen risico als ‘boete op ziek zijn’

Een ander punt waarop Van Bruggen kritiek kan verwachten is dat ‘onder controle van het ziekenhuis staan’. Hij zal toch bekend zijn met ketenzorgprogramma’s voor chronische ziekten met grote patiëntaantallen zoals astma, COPD, diabetes en cardiovasculair risicomanagement, waarin de huisartspraktijk de plaats is waar die controles plaatsvinden. Daarvoor wordt het eigen risico van de patiënt niet aangesproken.

En dan is er nog het punt dat Van Bruggen maakt van ‘geen prikkel hebben om goed na te denken’ of de zorg die mensen krijgen wel nodig is, omdat ze al vroeg in het jaar door hun eigen risico heen zijn. Die prikkel is er voor iedereen. Niet primair geld gedreven, maar ingegeven door de wens de ziektelast te beperken en dus de kwaliteit van leven te verhogen door gezonde keuzes te maken. Dat is onbetaalbaar.

Delen