Boete

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Het eigen risico als ‘boete op ziek zijn’, dat was toch typische SP-praat? Niet meer in ieder geval, want PvdA-kandidaat Kamerlid Bart van Bruggen, nummer achttien op de kieslijst, eigent zich deze oneliner nu ook toe. Hij wil dat het eigen risico wordt afgeschaft. Hiertoe opent hij het meldpunt nualdoorjouweigenrisico.nl en gaat hij de openbare ruimte in de buurt van ziekenhuizen, huisartspraktijken en apotheken bestickeren.

De actie is gericht op mensen die chronisch ziek zijn, medicijnen nodig hebben en onder controle van het ziekenhuis staan. Een nobel streven, maar het gaat wel voorbij aan het feit dat de mensen voor wie dat eigen risico moeilijk betaalbaar is, in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Van Bruggen zegt er niet bij of hij de afschaffing van het eigen risico wil betalen door voor deze mensen dan ook de zorgtoeslag af te schaffen, wat toch geen onredelijke gedachte zou zijn. Hij zegt er helemaal niet bij hoe hij het wil betalen trouwens, maar dit terzijde.

Het eigen risico als ‘boete op ziek zijn’

Een ander punt waarop Van Bruggen kritiek kan verwachten is dat ‘onder controle van het ziekenhuis staan’. Hij zal toch bekend zijn met ketenzorgprogramma’s voor chronische ziekten met grote patiëntaantallen zoals astma, COPD, diabetes en cardiovasculair risicomanagement, waarin de huisartspraktijk de plaats is waar die controles plaatsvinden. Daarvoor wordt het eigen risico van de patiënt niet aangesproken.

En dan is er nog het punt dat Van Bruggen maakt van ‘geen prikkel hebben om goed na te denken’ of de zorg die mensen krijgen wel nodig is, omdat ze al vroeg in het jaar door hun eigen risico heen zijn. Die prikkel is er voor iedereen. Niet primair geld gedreven, maar ingegeven door de wens de ziektelast te beperken en dus de kwaliteit van leven te verhogen door gezonde keuzes te maken. Dat is onbetaalbaar.

2 Reacties Reageer zelf

 1. Bart van Bruggen
  Geplaatst op 22 februari 2021 om 17:35 | Permalink

  Hoi Frank, leuk dat je over mijn meldpunt schrijft. Ik ga graag op een paar punten in:

  – De zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen is natuurlijk vooral bedoeld om de zorgpremie te kunnen betalen. Die verlagen we in ons verkiezingsprogramma en daarmee schaffen we inderdaad ook de zorgtoeslag af. Om dat te betalen vragen we een eerlijke bijdrage van miljonairs en multinationals. Natuurlijk laten we ons programma ook netjes doorrekenen door het CPB, dat over een week Keuzes in Kaart presenteert.

  – Die 5,4 miljoen mensen zijn inderdaad niet allemaal ieder jaar hun hele eigen risico kwijt, maar een substantieel deel toch wel. Of op z’n minst voor een groot deel. Chronische patiënten staan namelijk niet alleen onder controle maar hebben ook vaak medicijnen en hulpmiddelen nodig. Bij diabetespatiënten zorgt dat er bijvoorbeeld al voor dat hun eigen risico opraakt.

  – Met je laatste punt ben ik het helemaal eens. Ik stel het zo omdat dat een belangrijke gedachte was achter de invoering van het eigen risico. De manier waarop het uitpakt voor chronisch zieken laat zien dat het zo niet werkt. En gelukkig hebben we in Nederland de poortwachtersfunctie van de huisarts, waardoor niemand zomaar in het ziekenhuis terecht komt. Dat is veel waardevoller dan een financiële prikkel als het eigen risico en wat mij betreft een extra reden om het (stapsgewijs) af te schaffen.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 22 februari 2021 om 19:09 | Permalink

  Bedanjt voor je reactie Bart. Uiteraard ben ik benieuwd naarde doorrekening door het CPB. En naar de reactie van de andere partijen natuurlijk, die na de verkiezingen de coalitie gaan vormen. Succes op 17 maart.