Botte bijl

Ik hoop dat de orthopeden zorgvuldiger zijn in hun taakuitoefening dan hun beroepsvereniging de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is in haar communicatie. Van haar persbericht over de plannen van Menzis met orthopedie deugt tenminste weinig. Hierin staat dat Menzis direct het mes zet in de orthopedische zorg in die zin dat het een derde van de ziekenhuizen niet meer contracteert voor de twee meest toegepaste orthopedische ingrepen: de totale heupprothese en de totale knieprothese. Ook staat er dat Menzis dit doet ongeacht kwaliteit en prijs van de behandeling en zonder enige feitelijke onderbouwing.

Beide zijn niet waar. Wat wel waar is, is dat Menzis in haar kernwerkgebieden ziekenhuizen voor totale heupprothesen selectief gaat contracteren. Dit gebeurt op basis van criteria die twee jaar geleden zijn afgesproken met de beroepsgroep en met de patiëntenverenigingen. Het merendeel van deze criteria heeft betrekking op de kwaliteit van zorg. Hoeveel ziekenhuizen zullen worden uitgesloten van contractering, zullen we dus binnenkort gaan merken. Maar nu al roepen dat een derde afvalt, getuigt van weinig vertrouwen van de vereniging in de kwaliteit van een derde van haar leden voor het plaatsen van een totale heupprothese.

Kortom: het NOV communiceert met de botte bijl. En dat is dom, want het is de kortste weg om niet serieus genomen te worden. De inzet van het bestuurlijk akkoord dat afgelopen juni is afgesloten tussen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en het ministerie van VWS was dat contractering niet meer vanzelfsprekend zou zijn, maar afhankelijk van kwaliteitscriteria. Waarom denken de orthopeden nu ineens daarvan uitgezonderd te kunnen worden?

Delen