Bouwen zonder fundament

Als voorbereiding op een interview kreeg ik een artikel toegestuurd dat enige tijd geleden in het tijdschrift Cobouw stond. In dit artikel stelt Jan Meijer van adviesbureau SNH Partners dat de bouwmarkt in de zorg ingrijpend gaat veranderen. Bouwers en investeerders zullen zelf een zorggebouw gaan neerzetten en daar vervolgens een huurder bij gaan zoeken. De nieuwe regels voor financiering van zorghuisvesting maken banken extra terughoudend om in zorggebouwen te investeren, stelt SNH. En dat terwijl er markt genoeg is voor nieuwe zorgvoorzieningen – vooral voor senioren die in hun laatste levensfase goed willen wonen en daar best wat voor over hebben.

Maar gaan bouwers dit oppakken en zomaar op de bonnefooi gebouwen neerzetten waarvan ze denken dat ze die wel verhuurd krijgen? De bouw is een redelijk traditionele sector, meer gericht op uitvoeren dan op nadenken over wat de potentiële klant precies wil. Afgezien daarvan hebben bouwers ook nog met bouwvergunningen te maken. De rol van gemeenten in zorg en voorzieningen voor senioren groeit. En om aan die rol invulling te geven, zullen ze een voorkeur hebben voor bouwvoorzieningen die aansluiten bij de vraag binnen de gemeente en die passen in een infrastructuur waarin senioren zich thuis voelen en waarin ze winkelvoorzieningen en gezondheidscentra bij de hand hebben. Daarmee zullen ze dus met het al dan niet goedkeuren van die bouwvergunning rekening houden.

Ik denk dus dat het niet zo’n vaart zal lopen met dat initiatief van de bouwwereld. Maar ik ben benieuwd wat de partijen te melden hebben die ik hierover ga interviewen.

Delen