Bouwen

Ik had voor het februarinummer al een redactioneel geschreven (over Arts en Auto en het milieu), het was ook al geredigeerd en opgemaakt, en toen kwamen bijna tegelijkertijd het advies van de commissie Bos om voor ouderen tussenvoorzieningen te bouwen (vanwege de druk op verpleeghuizen en de ultralange wachtlijsten) en het nieuws dat het aantal suïcides onder jongeren (op wachtlijsten) enorm toeneemt. In beide gevallen geen nieuws natuurlijk, want ‘we’ wisten het al en ‘we’ waarschuwden er al jaren voor. Maar goed: zoeken en wijzen naar ‘schuldigen’ draagt vaak niet bij aan oplossingen, dus ik probeer in de komende alinea’s de sterke neiging te onderdrukken om heel hard te roepen: ‘We told you so!’

Als ik de minister nu hoor zeggen dat het allemaal erg moeilijk is, zelfs als er genoeg tussenwoonvormen voor ouderen worden gebouwd, omdat er niet voldoende mensen zijn voor aan het bed, dan heb ik even een wegtrekmomentje. Hoelang is het geleden dat verzorgenden en verpleegkundigen bij bosjes hun baan verloren en hoe hard moesten degenen die nog wel werkzaam waren afgelopen jaar aan de bel trekken voor een fatsoenlijke beloning? Om nog maar te zwijgen over de plannen in het kader van Wet BIG II die wel van tafel moesten omdat anders de helft van de overgebleven verpleegkundigen was uitgestroomd.

Momenteel is het een ongekende puinhoop in onze kwalitatief zó geweldige zorg

Vroeger was heus niet alles beter, ik weet het best. En ik weet ook dat het zorgstelsel van voor 2006 niet houdbaar was. Maar momenteel is het een ongekende puinhoop in onze kwalitatief zó geweldige zorg. Die wachtlijsten bijvoorbeeld, zijn onacceptabel. En daar moet direct iets aan gedaan worden. We hebben niks aan commissies die plannen maken, die we volgens de minister op zijn vroegst tegen de zomer kunnen verwachten. Er moet nú iets gebeuren. En dat begint bij het direct weer aantrekkelijk maken van het vak. Al die uitgestroomde en ervaren verpleegkundigen en verzorgenden per direct over een rode loper terughalen en voor potentiële nieuwe collega’s professionele autonomie en (financiële) waardering zeker stellen voor de toekomst. En bouwen ja; bouwen, bouwen en nog eens bouwen. In meerdere opzichten. Want wie afbreekt, zal moeten bouwen. En dan kost dat maar veel geld.

Delen