Bouwput

Grootschalige bouwprojecten in de zorg komen niet meer zo gemakkelijk tot stand als een paar jaar geleden. Dit merkt nu ook zorgaanbieder Zorgbalans. Die wilde in IJmuiden grootschalige nieuwbouw plegen onder de naam Binnenhaven. Er bleek geen investeerder te vinden voor het nieuwbouwcomplex, dat ook volgens Zorgbalans zelf “omvangrijk en complex” zou zijn.

Dat het project uiteindelijk niet doorgaat, is geen verrassing. Zorgbalans en Synchroon, mede-eigenaar van de grond en ontwikkelaar van de koopwoningen in het traject, hadden de gemeente al in 2009 verzocht om de aanvraag voor de bouwvergunning voorlopig niet verder in behandeling te nemen, omdat de financiering niet rond te krijgen was. In de tussenliggende tijd heeft Zorgbalans geprobeerd op basis van aanpassing van het oorspronkelijke plan de zaak weer vlot te trekken. Zonder succes, zo blijkt nu.

Hoe nu verder? Zorgbalans heeft verplichtingen ten opzichte van zijn cliënten. En het heeft de verplichting van de brandweer om de locatie Velserduin per 2014 te sluiten. In de nabije toekomst gaan de zorgverzekeraars en de gemeenten samenwerken in de uitvoering van de AWBZ. Ze hebben elkaar daarin nodig. De gemeenten kunnen voor de zorgverzekeraars geld besparen door preventieprogramma’s voor hun inwoners te ontwikkelen. En de zorgverzekeraars hebben baat bij gemeenten die een planologische aanpak ontwikkelen die faciliteert dat AWBZ-gebruikers zoveel mogelijk blijven functioneren en dus zo weinig mogelijk aanspraak op zorg hoeven te maken. Maar de gemeenten en zorgverzekeraars moeten nog wel wennen aan elkaar. Het is nog maar de vraag of de zorgverzekeraar en de gemeente IJmuiden elkaar op tijd weten te vinden om Zorgbalans verder te helpen.

Delen