Bredere blik nodig

Het is een stevige ambitie: ‘In 2025 moet leefstijl een integraal onderdeel zijn van de reguliere zorg. Leefstijlinterventies kunnen dan effectief ingezet worden om gezondheidsklachten, aandoeningen en ziekten te voorkomen’. Dit is het doel van het samenwerkingsverband van TNO, Patiëntenfederatie Nederland, NFU, vereniging Arts & Leefstijl en ZonMw waarvoor minister Ernst Kuipers vorige week het startschot gaf.

Bij de presentatie stelde Kuipers dat dit vraagt om een inspanning van patiënten, artsen en wetenschappers. Artsen kunnen leefstijl adviseren en goede keuzes ondersteunen. Wetenschappers kunnen onderzoek aanjagen en uitkomsten delen met de praktijk. En patiënten? Hun rol is het belang van leefstijl te omarmen en gewoonten te veranderen. “Zo dragen alle partijen bij aan een betere behandeling, snellere genezing en meer regie bij de patiënt”, zei de minister.

‘Een ongezonde leefstijl is zeker een probleem. Maar wel onderdeel van een groter probleem’

Dat vergt nogal wat van alle partijen. En vooral van patiënten is het de vraag in hoeverre zij in staat zullen zijn om hiervan de vruchten te plukken. Hoogleraar voeding en gezondheid Jacob Seidell waarschuwde langer geleden al dat stressmanagement een onderdeel moet zijn van leefstijlinterventies, omdat stress nadrukkelijk gelinkt is aan stofwisselingsziekten. Geen bestaanszekerheid hebben geeft stress. Een slechte woonomgeving geeft stress. In de directe leefomgeving niet de beschikking hebben over basiszorg geeft ook stress. En dit zijn stuk voor stuk stressfactoren waaraan heel veel mensen in ons land dagelijks blootstaan.

Een ongezonde leefstijl is zeker een probleem. Maar het is wel onderdeel van een groter probleem. En bij de oplossing daarvan zijn meer ministeries nodig dan alleen dat van VWS.

Delen