Breed ingestoken

Een stevige stelling van EY Nederland: ‘Er is een grote kloof tussen artsen en consumenten als het gaat om de waardering van het Nederlandse zorgstelsel. Artsen zijn een stuk positiever.’ Volgens het bureau blijkt dit uit de resultaten van een online enquête onder 175 artsen en 2.038 consumenten.

In hoeverre dit daadwerkelijk ‘blijkt’ valt echter niet te achterhalen. Het enige dat we in het onderzoeksrapport Hoe zet technologische vooruitgang de consument in het hart van de zorg te lezen krijgen over de consumenten die werden geënquêteerd (bladzijde 4) is: ‘Om de bevolkingsspreiding en geografische spreiding te weerspiegelen, wogen we de consumentengegevens’. Maar hoe dan? We weten niet of de respondenten een reële afspiegeling vormen van de Nederlandse zorgconsumenten. We weten niet eens of aan hun mening daadwerkelijk ervaring met zorgconsumptie ten grondslag ligt. Consumenten zijn we allemaal, zorggebruikers zijn we niet allemaal en ook niet allemaal in dezelfde mate en met dezelfde ervaring.

Een rapport waarmee je echt alle kanten op kunt

Kijken we verder (bladzijde 4), dan zien we dat het onderzoek in de kern ook niet gaat over tevredenheid over het stelsel, maar over ‘het beschrijven van de beelden die bij zorgconsumenten en artsen bestaan over nieuwe, digitale zorgtechnologieën en hoe groot de bereidheid is om deze te gebruiken’. Dat is een heel ander verhaal. Weer een andere invalshoek vinden we in het nieuwsbericht op de website, waar staat dat de Nederlandse zorg maar langzaam overschakelt van ‘Wat mankeert u?’ naar ‘Wat heeft u nodig?’, met in de marge deze vraag: ‘Hoe staat uw organisatie er op dit vlak voor? Boekt u concrete vooruitgang of lijkt u achter de feiten aan te lopen?’

Met die vraag wil EY organisaties graag helpen, blijkt uit deze zin uit pagina 39 van het rapport: ‘De professionals van EY helpen cliënten hun bedrijfsmodellen, personeels­strategieën en operationele structuren te herpositioneren en optimaliseren’.

Met dit rapport kun je dus echt alle kanten op.

Delen