Brief aan de informateur

Het is alweer tien jaar geleden dat de nieuwe Zorgverzekeringswet na een lange voorbereidingstijd werd ingevoerd. Dat lijkt me een goed moment voor een uitgebreide evaluatie. De afgelopen jaren is er aandacht geweest voor deelaspecten van de wet, maar ik wil pleiten voor een systematische samenhangende evaluatie. Is de zorg doelmatiger geworden en beter toegankelijk? Functioneert de marktwerking? Kunnen zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars meer eigen keuzes maken? Kunnen we stellen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot kwalitatief goede en betaalbare zorg? Is de patiënt er beter op geworden? Of de zorgprofessional?

In principe ben ik niet zo van de evaluatiecommissies, maar ik denk dat het met het oog op de komende verkiezingen zinvol is om de Nederlandse Zorgverzekeringswet tegen het licht te houden. Want er zijn genoeg onderwerpen die schuren: de rol van de verzekeraars, de autonomie van de zorgprofessional, contracteervrijheid, het fors oplopen van het eigen risico, de toenemende druk op de langdurige zorg en de thuiszorg – om maar eens een paar zaken te noemen.

Het is nu tijd voor structurele verandering van wet- en regelgeving

In het verlengde van de acties van Het Roer Moet Om is het nu tijd voor structurele verandering van wet- en regelgeving. Op deelaspecten is er de afgelopen jaren geëvalueerd en bijgesteld, maar wanneer we alleen op onderdelen verbeteren, wordt dat direct ergens anders gevoeld. Een extra taak voor de apotheker of fysiotherapie naar het basispakket, heeft directe gevolgen voor bijvoorbeeld de huisarts. Het gaat alleen om verschuiving van geld. Misschien kunnen we bij zo’n evaluatie leren vande luchtvaart. De Luchtvaartwet, een enorm bouwwerk van wetten met vele regels, wordt regelmatig geëvalueerd.

Straks zit er weer een informateur met alle politieke partijen om de tafel. Het is mijn stellige wens dat hij of zij een reset van de Zorgverzekeringswet boven aan de agenda zet.

Delen