Briefing

Het goede van de open brief die de KNMG vorige week overhandigde aan minister van armoedebeleid, participatie en pensioenen Carola Schouten en staatssecretaris VWS Maarten van Ooijen is dat die nadruk legt op het feit dat de impact van medische zorg op gezondheid van mensen slechts elf procent is. Leefstijl en sociale en fysieke omgeving bepalen iemands gezondheid voor bijna zeventig procent.

Goed is ook dat de brief door bepaald niet de minsten is ondertekend. Anders gezegd: dit zijn wel mensen voor wie bewindslieden als Schouten en Van Ooijen tijd willen vrijmaken. De vraag is alleen: hadden niet veel meer bewindslieden aanwezig moeten zijn bij de inontvangstneming? De kern van het betoog is immers: inzetten op structurele verbetering van de bestaanszekerheid van mensen. Daarbij gaat het om zaken als onderwijs (Robbert Dijkgraaf, Dennis Wiersma), huisvesting (Hugo de Jonge), financiën (Sigrid Kaag) en werkgelegenheid (Karien van Gennip).

‘Kans op een gezond leven verankeren in beleid op ieder niveau’

Gelukkig stellen de ondertekenaars ook dat het de bedoeling is de in de open brief gestelde doelen departement-onafhankelijk in te richten. ‘Er zijn langdurige en integrale oplossingen nodig, waarbij de kans op een gezond leven wordt verankerd in beleid op ieder niveau’, lezen we. Met andere woorden: het vraagt om politieke samenhang, om samenwerking tussen departementen in het belang van de burgers.

De afstand tussen Den Haag en de samenleving is veel te groot geworden, concludeerden de partijen die tijdens de recente Provinciale Statenverkiezingen stevig op hun donder kregen. Dat wisten ze natuurlijk voor 21 maart jongstleden ook wel. Als er nu één manier is om die afstand te verkleinen en het vertrouwen van de burgers terug te winnen, dan is het door gezamenlijk de schouders te zetten onder de doelstellingen van deze open brief. Deze brief is een heldere briefing.

Delen