Bruggetje

Wie tegenstander is van de ‘marktwerking’ in de zorg, kan tevreden zijn. De overheid blijft gewoon keurig alles regelen en blijft erop toezien dat iedereen binnen kaders blijft en zich aan de afspraken houdt. Concentratie van zorg wordt afgedwongen en om te zorgen dat niets dit proces in de weg staat, wordt de basisverzekering beperkt tot naturapolissen. Wie als consument zelf wil blijven bepalen naar welke zorgaanbieder hij gaat, moet dus bijbetalen.

Kritische consumenten zijn hiermee voor het grootste deel van het pakket niet meer nodig, lijkt dan de eerste conclusie. Maar aan de andere kant: door nog alleen naturapolissen mogelijk te maken binnen de basisverzekering, worden die consumenten wel in de armen gedreven van de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zullen immers de zorg die tot het domein van de basisverzekering behoort liefst willen inkopen bij zorgaanbieders die hun verzekerden welgevallig zijn.

Om dit proces te sturen, kunnen zorgverzekeraars consumentenpanels instellen als adviescommissies. Samen kunnen die twee partijen dan bepalen welke zorgaanbieders voor de zorgverzekeraar interessant zijn om een minderheidsaandeel in te nemen. En als die consumentenpanels dan ook gezamenlijk in corporaties aandelen in zorgaanbieders gaan kopen, worden die zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen de partijen die de dienst uitmaken. Dan wordt de zorg toch nog echt van ons allemaal. Of is dat een brug te ver?

Delen