Budgetpolis

Twee tegenstrijdige berichten over de budgetpolis afgelopen woensdag. Het ene bericht komt van patiëntenfederatie NPCF die verzekerden afraadt een budgetpolis te kiezen. Het andere van de financiële vergelijkingssite www.geld.nl die stelt dat de budgetpolis juist voor meer mensen interessant wordt. De zorgverzekeraars die deze polis aanbieden, hebben hiervoor namelijk meer zorgaanbieders gecontracteerd dan ze tot nu toe deden, concludeert de site.

Zelf heb ik op dit moment nog een naturapolis, maar ik overweeg om voor 2016 de overstap naar een budgetpolis te maken. Niet primair uit financiële overwegingen, want zo groot zijn de prijsverschillen niet. Ik zie de overstap meer als blijk van vertrouwen in de kwaliteit van ons zorgstelsel: we hebben in ons land niet te klagen over de kwaliteit van het zorgaanbod. Een voorselectie uit dit aanbod door de zorgverzekeraar zie ik dus niet als een reden om een ruimere keuzemogelijkheid te hebben dan een budgetpolis biedt. Zeker niet nu de zorgverzekeraars hebben besloten ook in deze polis breder te contracteren dan ze in de afgelopen jaren hebben gedaan.

Volledige keuzevrijheid heb ik met zo’n polis niet, dat weet ik en dat accepteer ik. Ik zie dat niet als een bezwaar. Een keuzemogelijkheid wil ik wel hebben, maar die vind ik relevanter – en reëler – dan volledige keuzevrijheid.

Delen