Buiten de lijntjes kleuren

In de ziekenhuiscontractering dreigt een spannende situatie te gaan ontstaan. Het ministerie van VWS werkt aan nieuwe hoofdlijnenakkoorden, onder andere voor de medisch-specialistische zorg, en wil daarin scherpomlijnde afspraken vastleggen. Maar een groeiende groep zorgverzekeraars is juist van mening dat die hoofdlijnenakkoorden niet te dwingend moeten zijn en ruimte moeten laten om buiten de lijntjes te kleuren.

In eerste instantie waren het alleen de kleine zorgverzekeraars die zich sceptisch uitlieten over de noodzaak van nieuwe hoofdlijnenakkoorden, maar nu laten ook twee grote zorgverzekeraars – VGZ en Zilveren Kruis – van zich horen. Niet alleen scharen ze zich achter het standpunt van de kleine zorgverzekeraars, VGZ voegt er zelfs heel concreet aan toe dat een al te stringent hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg het nu juist tot ontwikkeling komende krimpscenario voor de ziekenhuizen in gevaar kan brengen. Dat dit krimpscenario de enig juiste route is, benadrukte recent ook al KPMG in zijn jaarlijkse ‘Wie doet het met wie’-onderzoek. Sterker nog: hierin wordt zelfs hardop getwijfeld aan de houdbaarheid van de solidariteit van het stelsel als hoofdlijnenakkoorden de route naar de toekomst blijven bepalen.

Het is een typisch Haagse reflex om onzekerheden te willen wegnemen door alles aan ketenen te binden, ook als dit vernieuwing onmogelijk maakt. Dit dreigt nu met de opzet van heel strak vormgegeven hoofdlijnenakkoorden ook te gebeuren. De zorgverzekeraars maken duidelijk dat ze de verantwoordelijkheid willen dragen om die noodzakelijke vernieuwing wél vorm te geven. Reken ze daar dan op af, maar geef ze wél de ruimte om het te doen.

Delen