Buitenlandselectie

Elke laatste vrijdag van de maand plaats ik hier een stuk of zes links naar opmerkelijke nieuwe ‘leesverhalen’, meer voor in de leunstoel dan voor achter het bureau, afkomstig uit vooral Engelstalige media, over onderwerpen die te maken hebben met gezondheidszorg en gezondheid. (Voor frequente buitenland-updates: Twitter @flipvuijsje)

The Day I Started Lying to Ruth
Peter Bach is longarts in New York, met veel ervaring met kankerpatiënten. Toen bij zijn vrouw Ruth, midden veertig, borstkanker werd vastgesteld die binnen minder dan een handvol jaren terminaal zou blijken, plaatste dit hem voor een onmogelijk dilemma. Hoe om te gaan met zijn eigen, door professionele ervaring ingegeven kennis van een ziekteproces waarover veel artsen hun patiënten pas écht volledig openhartig informeren als het einde echt heel nabij is? Moet je hoop zo lang mogelijk levend willen houden, ook al is die volstrekt ongegrond? Dit thema is één rode draad door het verhaal van Ruth Bachs laatste jaren, zoals door haar man opgetekend voor New York Magazine.

What the U.S. Can Learn From Brazil’s Health Care Mess
Dat Brazilianen goed kunnen voetballen, hopen we binnenkort weer op onze tv-schermen te zien. Dat ze intussen een zeer problematisch zorgstelsel hebben, ondanks een wettelijk geregeld ‘recht op gezondheidszorg voor iedereen’, valt te lezen in dit artikel in The Atlantic. De vergelijking is primair met de Verenigde Staten, maar ook voor lezers in West-Europa biedt dit boeiende stof tot lezen.

Waiting for the Revolution
“Psychiatry today is like the field of genetics before Mendel”, leerde aankomend arts Caleb Gardner als eerstjaars geneeskunde uit de mond van een gezaghebbend hoogleraar. Ofwel: “Psychiatry is still waiting for its big revolution”, wacht nog steeds op die “magical discovery that, finally, will be like turning on a lamp in the middle of a darkened room”. Eerdere ‘grote doorbraken’, zoals de psychoanalyse van Sigmund Freud, konden hun belofte achteraf niet waarmaken. In Lapham’s Quarterly doet Gardner verslag van een persoonlijke episode uit zijn eigen studietijd, als stagiair in een besloten inrichting, die deze wetenschappelijke en klinische stand van zaken invoelend en nuchter helpt illustreren.

10 Comics That Can Help You Understand Mental Illness
Dat intussen inzicht in psychische stoornissen wél mogelijk is, ook al is dit dan nog lang niet compleet, kan misschien blijken uit dit item op io9.com (‘a daily publication that covers science, science fiction, and the world of tomorrow’). Verwezen wordt naar tien publicaties, geheel of gedeeltelijk in ‘stripverhaal’-vorm, die dit soort aandoeningen proberen te verhelderen vanuit het perspectief van de patiënten. In een aantal gevallen zijn die laatsten ook zelf de auteurs en/of tekenaars van deze verhalen.

In conversation with… Françoise Barré-Sinoussi
In 1983 ontdekte de Franse viroloog Françoise Barré-Sinoussi samen met haar collega Luc Montagnier het virus dat bekend zou worden als het Human Immunodeficiency Virus (HIV). In 2008 ontvingen beide onderzoekers hiervoor de Nobelprijs voor Geneeskunde. Aids was toen alweer jarenlang een goed te behandelen aandoening, maar toch is er ook anno 2014 nog steeds geen aanleiding om de waakzaamheid te doen verslappen. Dit laatste is één van de thema’s in dit interview met Barré-Sinoussi in Mosaic, een online-publicatie van de Wellcome Trust. Daarin blikt zij ook terug op de soms hard uitgespeelde wedijver, in die eerste jaren na 1983, tussen Franse en Amerikaanse Aids-onderzoekers. En op haar hartverscheurende ervaringen uit diezelfde periode, toen zovelen, ook de onze rijke westerse landen, aan Aids overleden terwijl de medische wetenschap nog machteloos moest toekijken.

Polio whack-a-mole
Ook het poliovirus is in onze moderne tijd voor het overgrote deel onschadelijk gemaakt – maar ook hier blijft grote waakzaamheid geboden. In sommige landen in Azië en het Midden-Oosten is het nog niet compleet uitgeroeid, en in april 2013 werd het ook in Israel aangetroffen. De overheid daar besloot tot een hernieuwd programma van vaccinatie van kinderen – en stuitte meteen op heftig verzet. “The great allies of infectious diseases are no longer poverty, nor dirt, but the global anti-vaccination movement”, schrijft Keren Landsman in Aeon magazine. Zij is Israëlisch arts en epidemioloog, was zelf betrokken bij de anti-polio-campagne, en vertelt uit de eerste hand over de aanvallen, beledigingen en bedreigingen van de kant van ‘anti-vaxxers’, vaak ook op haar persoon gericht, en vooral geïnspireerde door de hoge vlucht die deze mix van bangmakerij en kwakzalverij heeft genomen in de Verenigde Staten.

Delen