Buitenlandselectie

Elke laatste vrijdag van de maand plaats ik hier een stuk of zes links naar opmerkelijke nieuwe ‘leesverhalen’, meer voor in de leunstoel dan voor achter het bureau, afkomstig uit vooral Engelstalige media, over onderwerpen die te maken hebben met gezondheidszorg en gezondheid. (Voor frequente buitenland-updates: Twitter @flipvuijsje) 

Doctor who doubles as a curry house waiter…
Vrije artsenkeuze is een mooie zaak, maar geldt dit ook voor ‘vrije patiëntenkeuze’? De Engelse Daily Mail bracht een zwaar aangezet artikel over huisartsen die de reguliere patiënten uit hun National Health Service-praktijk soms wel een week op een afspraak laten wachten. Om dan intussen zelf elders allerlei veel lucratievere privé-klussen te doen. Overigens pakt dit artikel genuanceerder uit dan de sensationele kop en presentatie doen vermoeden.

Runner’s high
We horen en lezen het steeds vaker: hardlopen kan de gezondheid flink helpen bevorderen, zowel lichamelijk als geestelijk. Je hebt tegenwoordig zelfs ‘hardlooptherapeuten’, en in dat licht is het zeker inspirerend om dit verhaal ter lezen uit het onvolprezen Aeon Magazine. Een Amerikaans journaliste wier eigen hardloop-streven hopeloos in het slop was geraakt, bracht een bezoek aan Oost-Kenia, voor een reportage over de schrijnende armoede, en het gebrek aan goede gezondheidszorg, die daar het dagelijks lot bepalen van veel vrouwen. Eén neveneffect van de confrontatie met hun lot, maar ook met hun moed en kracht, was dat Shannon Kelley zelf haar eigen ‘runner’s block’ weer leerde overwinnen.

Opportunity Knocks
Uit the The Washington Post komt dit somber stemmende artikel over het enige beroep dat Amerika’s laagst-opgeleiden momenteel nog perspectief geeft op een vaste baan: dat van ‘nursing aide’. Ofwel het wassen, verschonen, te eten geven, et cetera, in zorginstellingen. Centraal in dit verhaal staan de ervaringen van een jonge vrouw die in twee weken voor deze nieuwe loopbaan wordt klaargestoomd – wat een schril beeld schetst van het gebrek aan competenties en motivatie waarmee beginnende verzorgers Amerika’s verpleeg- en ziekenhuizen worden ingestuurd.

Newly crowned: Europe’s top inventor
Chris Toumazou komt uit een Grieks-Cypriotisch immigrantengezin in Engeland, mislukte in het voorgezet onderwijs en leek voorbestemd voor een loopbaan in de kebab-branche. Maar als jongvolwassene wist hij alsnog zijn leerachterstand méér dan in te lopen. Anno 2014 is hij hoogleraar en chief scientist bij het Institute of Biomedical Engineering van Imperial College in Londen, en houder van “more than 50 patents for medical diagnostic instruments and other devices”. Dit laatste lezen we in dit portret van Toumazou in The Guardian, naar aanleiding van zijn ontvangst afgelopen maand van de European Inventor Award. Die prijs kreeg hij voor zijn ‘lab-on-a-chip technology’: een techniek waarmee mensen in minder dan dertig minuten kunnen worden getest op genetisch bepaalde aandoeningen of geneesmiddel-intolerantie.

I Had A Scary Encounter With North Korea’s Crumbling Healthcare System
Bij Business Insider dit zeldzame verslag vanuit een land waar simpelweg wonen en leven al een dagelijkse hel is, laat staan ziek worden. De auteur is een journalist die, onder het mom van een toeristisch bezoek, een reis maakte door het laatste nog unverfroren stalinistische land op aarde. Hij werd daar zelf ziek, maar kwam hier verder met de schrik vanaf. Maar kon zo wel een directe blik werpen in een zorgstelsel dat ooit gold als, naar Derde-Wereld-maatstaven althans, helemaal niet zó slecht. Maar dat nu aan alle kanten in elkaar stort.

Forensic Science Isn’t Science
Door het enorme succes van tv-series zoals CSI, is bij het brede publiek een groot vertrouwen ontstaan in de mogelijkheden van forensisch onderzoek. Ten onrechte, vindt de auteur van dit artikel bij Slate. Veel van de in (Amerikaanse) ‘crime labs’ gebruikte technieken en procedures zijn wetenschappelijk ver beneden de maat, en worden eenzijdig ingezet ten dienste van aanklagers die hiermee naïeve jury’s eenvoudig kunnen imponeren. Bovendien, blijkt uit dit artikel (‘Forget CSI’) bij Business Insider, vinden in die laboratoria ook veel procedurele onregelmatigheden plaats, tot en met regelrechte corruptie en diefstal van onderzochte drugs. Eén forensische techniek die bij deze kritiek relatief buiten schot blijft, is overigens DNA-analyse.

Delen