Buitenlandselectie

Eens in de maand plaats ik hier een stuk of vijf links naar opmerkelijke nieuwe ‘leesverhalen’, meer voor in de leunstoel dan voor achter het bureau, afkomstig uit vooral Engelstalige media, over onderwerpen die te maken hebben met gezondheidszorg en gezondheid. (Voor frequente buitenland-updates: Twitter @flipvuijsje

My journey back to Ebola ground zero
Bijna veertig jaar geleden reisde een jonge Vlaamse arts en microbioloog naar wat toen nog Zaïre heette, nu de Democratische Republiek Congo, om daar als een van de eerste onderzoekers kennis te maken met het Ebolavirus. Anno 2014 is Peter baron Piot een wetenschapper van grote internationale statuur en staat van dienst, en doet hij in het magazine van The Financial Times indringend verslag van een recente reis terug naar ‘Ebola ground zero’, op een moment dat elders in Afrika deze dodelijke ziekte steeds bedreigender om zich heen grijpt.

Would you give your kidney to a complete stranger?
Sinds 2006 is het in het Verenigd Koninkrijk toegestaan om als ‘anonieme donor’ bij leven een gezonde nier af te staan, bedoeld voor een ontvanger die de donor zelf niet kent. Het aantal mensen dat dit doet is nu nog beperkt, maar stijgt in een tempo dat, als dit doorzet, binnen tien jaar kan leiden tot een situatie waarin wachtlijsten voor een transplantatienier verleden tijd zijn. In The Guardian een uitgebreid verhaal over dit onderwerp. Met testimonials van een aantal donoren, onder wie een de 63-jarige dierenarts uit de omgeving van Wolverhampton die dit mede deed uit dankbaarheid voor de uitstekende hulp die zij zelf ooit kreeg, vanuit de National Health Service, bij het overwinnen van haar alcoholverslaving.

The Best-Selling, Billion-Dollar Pills Tested on Homeless People
Het uitbesteden van clinical trials van nieuwe geneesmiddelen, aan hierin gespecialiseerde bedrijven, is in de VS uitgegroeid tot een omvangrijke bedrijfstak. Op Medium, een website voor onafhankelijke dieptejournalistiek, dit verhaal over de manier waarop proefpersonen worden gerekruteerd voor het testen van nieuwe antipsychotica. Vooral daklozen en andere sociaal uit de boot gevallenen zijn de doelgroep voor, zoals het hier beschreven wordt, zeer kwalijke ronselpraktijken. Een eenzijdig-kritisch gefocust verhaal, dat zeker niet alle vragen beantwoordt maar dat hoe dan ook de moeite van het lezen waard is.

The New Face of Richard Norris
Een heel ander onderwerp, maar wel met parallellen met het voorgaande, staat centraal in dit lange online artikel uit lifestyle-tijdschrift GQ Magazine, over de eerste complete gezichtstransplantatie ooit. Met veel aandacht voor de complexe persoonlijke tragiek van de patiënt, een 39-jarige man uit Virginia, maar ook voor de vele ethische vragen, waaronder heel ongemakkelijke, die deze casus oproept. En met ook aandacht voor de persoon, en de motieven, van de betrokken chirurg – en ook hier zit voldoende aanleiding voor serieuze bedenkingen.

Saving normal in a world gone mad
Spiked is een van origine Brits webmagazine, met een eigenzinnige focus op issues van persoonlijke, individuele autonomie in een samenleving waarin die steeds meer in het gedrang komt (vinden de makers). Eén front waarop dit aan de hand is, is dat van een ‘hyperinflatie’ in diagnosestelling van psychische aandoeningen. Wat vroeger gewoon deel uitmaakte van een redelijk onschuldige variëteit aan menselijke gedragingen en karaktertrekken, is nu steeds meer gemedicaliseerd. Bij Spiked een bedachtzame bespreking van een nieuw boek over dit thema, met veel aandacht voor de veelheid aan factoren die aan deze ontwikkeling hebben bijgedragen, dus zonder simplistisch één partij als ‘hoofdschuldige’ aan te wijzen.

Delen