Buitenlandselectie

Elke laatste vrijdag van de maand plaats ik hier een aantal links naar opmerkelijke, recente ‘leesverhalen’ uit Engelstalige media, over onderwerpen die te maken hebben met gezondheid en gezondheidszorg.

Dit keer om te beginnen vier bijdragen waarin auteurs bezwaar aantekenen tegen beeldvorming, soms al decennialang en soms ook door de gevestigde geneeskunde gesanctioneerd, die ons ten onrechte bang zou maken voor het consumeren van bepaalde stoffen en producten. Met als eerste een artikel gepubliceerd op Slate, waarin niet alleen wordt betoogd dat het eten van voedsel op basis van genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) tot nu toe geen enkele aantoonbaar gevaar voor de gezondheid heeft opgeleverd. Maar waarin ook harde kritiek wordt geleverd op de manier waarop sommige mainstream-publieksmedia, zoals de Amerikaanse editie van Elle, een groot nummer maken met dit zich zo makkelijk voor demagogie en populisme lenende onderwerp. Opmerkelijk ook dat dit artikel van Slate komt, want deze website geldt normaal gesproken als een stem van links-progressief Amerika, waar anti-GMO-gevoelens veruit het krachtigst leven.

Een vergelijkbaar geluid vinden we in een artikel bij Buzzfeed, dat een herwaardering bepleit van MSG, ofwel mononatrium glutamaat (ook wel ve-tsin), een smaakversterker die vooral in de VS sinds de jaren zestig onder verdenking staat van het veroorzaken van het ‘Chinese Restaurant Syndrome’ (met als belangrijkste symptomen ‘numbness at the back of the neck, gradually radiating to both arms and the back, and general weakness and palpitation’). Maar dat door nieuw onderzoek en nieuw inzicht juist hiervan zou worden vrijgepleit, en intussen door steeds meer avontuurlijke chefs wordt aangewend voor geslaagde culinaire innovaties.

Dat zwangere vrouwen door artsen soms onnodig bang worden gemaakt als het gaat om gebruik van onder meer alcohol en koffie, is de inzet van een betoog in The Wall Street Journal door Emily Oster, die hierover ook een boek heeft gepubliceerd. Oster is geen arts maar econoom (verbonden aan de Universiteit van Chicago), en heeft zich over het bestaande onderzoek gebogen met behulp van vaardigheden die bij haar eigen vak horen: het rigoureus en zo kritisch mogelijk analyseren van kwantitatieve data, steeds op zoek naar mogelijk onterecht geconstateerde verbanden. Waarover zij verder schrijft dat ‘this kind of training isn’t really done much in medical schools’…

En ter afsluiting van dit vierluik deze hartenkreet van dokter Sanjay Gupta, Chief Medical Correspondent van CNN, die zelf compleet van gedachten is veranderd over de mogelijke gevaren van het (medisch) gebruik van marihuana. Ook dit weer op basis van een her-analyse van bestaand onderzoek, met een persoonlijke verontschuldiging door de auteur zelf, omdat ook hij lang heeft meegedaan als wat hij nu als ongefundeerde bangmakerij ziet.

Tot slot iets heel anders: twee frontverslagen van de wereld, in de VS, van zorgverlening in situaties van grote druk. Het eerste is afkomstig uit Health Affairs, en laat zien hoe in een kliniek voor vooral armen met weinig toegang tot reguliere medische zorg, in Stamford in Connecticut, beschikbare tijd de cruciale factor is. Waarvan er meestal te weinig is, gezien het grote aantal patiënten dat per dag moet worden geholpen. Maar waarbij het soms nodig is om de toegewezen limiet per patiënt, tegen de regels in, te overschrijden; zoals in het hier beschreven geval, waarbij uiteindelijk, door middel van een MRI-scan, een acute, maar gelukkig behandelbare, aandoening wordt vastgesteld. Waarbij de auteur, zelf programmadirecteur van het internal medicine residency program van Stamford Hospital, nog aantekent dat zij zelf, door recente ervaringen wijzer geworden, minder snel dan vroeger geneigd is om symptomen bij patiënten toe te schrijven aan een psychologische oorzaak. Erg interessant om te lezen, zeker ook voor zij die vinden dat de redding van de Nederlandse gezondheidszorg vooral moet worden gezocht in het terugdringen van ‘onnodig onderzoek’.

En uit de Los Angeles Times ten slotte dit fascinerende verhaal, met een kop die verder geen toelichting behoeft, “Surgeon races to save a life in L.A.’s shooting season”.

Voor een dagelijkse buitenlandselectie: zie mijn LinkedIn-pagina, via flip@bureauflipvuijsje.nl.

Delen