Buitenlandselectie

Elke laatste vrijdag van de maand plaats ik hier een stuk of vijf links naar opmerkelijke nieuwe ‘leesverhalen’, meer voor in de leunstoel dan achter het bureau, afkomstig uit vooral Engelstalige media, over onderwerpen die te maken hebben met gezondheidszorg en gezondheid.

‘Southern Transplants’
Op de website van The Commercial Appeal, het toonaangevende dagblad voor Memphis, Tennessee, verscheen een diepgravend verhaal over de gang van zaken rond wachtlijsten voor orgaantransplantaties in de Verenigde Staten. Dit naar aanleiding van de nieuwe lever die Steve Jobs in 2009 in een ziekenhuis in Memphis kreeg, tweeënhalf jaar voor zijn overlijden in oktober 2011. Met als centrale vraag: is het mogelijk om een hoge(re) plaats op zo’n lijst te kópen?

‘Everyone on the Couch’
Op de website van City Journal, deze harde uithaal van een boze Theodore Dalrymple, (Britse) arts én uitgesproken criticus van allerlei al dan niet vermeende tekortkomingen van onze moderne samenleving en cultuur. Dit keer is het object van zijn gram de hedendaagse psychiatrie, die veel te ver is doorgeschoten in het medicaliseren van kwesties die primair thuishoren in het domein van ‘self-reliance and morality’.

‘Surviving Anxiety’
Aansluitend, maar vanuit een heel andere invalshoek, in het januari/februari-nummer van The Atlantic, dit openhartige autobiografische relaas, door hoofdredacteur Scott Stossel zelf, over vier decennia leven met een ernstige, tot nu toe niet geneesbaar gebleken angststoornis. Informatief, inzichtrijk, genuanceerd (bijvoorbeeld over de voors en tegens van medicatie), en soms ook op een ingehouden manier humoristisch. En ook tot op zekere hoogte optimistisch: een door angst beheerst leven, kán tegelijk ook actief en productief zijn.

‘Heroin: art and culture’s last taboo’
In het Engelse dagblad The Guardian vond ik deze boeiende, historische beschouwing over de culturele impact van heroïne. In het Verenigd Koninkrijk is deze variant op morfine regulier in gebruik als pijnstiller, maar in dit verhaal ligt de nadruk op het gebruik van heroïne door allerlei soorten kunstenaars. Met tweeërlei focus: op Berlijn in de jaren zeventig/tachtig van de twintigste eeuw, en op Parijs sinds midden negentiende eeuw.

‘The problem with knowing how much your health care costs’
In The New Yorker, dit persoonlijk relaas, door een patiënt die zelf cardioloog is, van hoe een gebroken sleutelbeen in combinatie met ‘transparante ziekenhuisprijzen’ in eindeloze financiële kopzorgen resulteert. Gelukkig is dit allemaal hooguit índirect relevant voor onze Nederlandse verhoudingen (van nu…), maar het stemt evengoed wel tot nadenken.

Delen