Buitenlandselectie: bijzondere artsen

Aandacht voor medische professionals, als beroepsgroep maar ook in hun rol als individu, is iets dat ik in buitenlandse media meer aantref dan bij ons in Nederland. Afgelopen week bracht ik een selectie van recente publicaties met een kritische invalshoek of ondertoon. Maar minstens zo vaak kom ik artikelen tegen, in vooral Engelstalige kwaliteitsmedia, die juist focussen op het positieve, het waardevolle, het bewonderenswaardige. Daarom dit keer vijf links naar publicaties over bijzondere artsen.

The Doctor
The Atavist Magazine publiceert iedere maand één ‘blockbuster nonfiction story’ van tussen 5.000 en 30.000 woorden. Zoals pas nog dit verhaal, met de omvang van een klein boek, over Tom Catena (51). Deze Amerikaanse arts – afkomstig uit Amsterdam, een kleine stad in upstate New York – zet zich sinds vijftien jaar in, als chirurg in een afgelegen en primitief uitgerust katholiek ziekenhuis, voor de bevolking in Zuid-Soedan, een gebied waar het permanent oorlog is. Hier moet u echt even voor gaan zitten, en de inleidende tekst legt goed uit waarom: “His hospital, and his life, are under constant threat. There is no end to the carnage he must treat, and no sign of it letting up. Why does he refuse to leave?”

A Breast Cancer Surgeon Who Keeps Challenging the Status Quo
Uit The New York Times, in de serie ‘Profiles in Science’, komt dit portret van dokter Laura Esserman (58), borstkankerchirurg aan de University of California in San Francisco. In de Verenigde Staten is zij een prominent pleitbezorger van meer terughoudendheid in screening; en van ‘niet meteen opereren’ van vrouwen bij wie ductaal carcinoma in situ (DCIS) is vastgesteld. Dat Essermans visie door lang niet iedereen binnen de beroepsgroep wordt gedeeld, wordt in dit artikel niet verhuld. Maar tegelijk is het een mooi, persoonlijk portret van iemand die duidelijk een ‘dokter met een missie’ is. Met als extra bijzonderheid haar gewoonte om tijdens operaties te zingen, inclusief verzoeknummers van de patiënt.

Secret Talks to Free Pakistani Doctor Break Down
Shakeel Afridi is een Pakistaanse chirurg die een gevangenisstraf uitzit van 23 jaar, na veroordeling voor een verzonnen aanklacht van moord op een patiënt. De ware reden is de bijzondere rol die hij speelde, in samenwerking met de CIA, bij het lokaliseren van Osama bin Laden voordat die in mei 2011 door Amerikaanse militairen werd geliquideerd. Dokter Afridi werkte in het gebied rond Bin Ladens schuilplaats in de stad Abbottabad, onder de dekmantel van een vaccinatieprogramma. Een onhandigheid van de Amerikaanse overheid onthulde zijn identiteit, en leverde hem hiermee onbedoeld uit aan het Pakistaanse staatsapparaat, dat voor een belangrijk deel bestaat uit Al Qaida-bevriende elementen.

How a Fake Typhus Epidemic Saved a Polish City From the Nazis
Vaccinatie als ‘cover’ voor andere activiteiten, speelt ook een rol in dit verhaal uit de Tweede Wereldoorlog, over twee Poolse artsen. Eugeniusz Sławomir Łazowski en Stanisław Matulewicz wisten dat de Duitse bezetter doodsbang was om slachtoffer te worden van besmettelijke ziekten. Ze bedachten daarom een manier om, in de stad Rozwadów in het zuidoosten van het land, de schijn te wekken van een tyfusepidemie door burgers te injecteren met een stof die alleen de schijnbare symptomen opwekte maar niet de kwaal zelf. Rozwadów werd hiermee een soort van vrijhaven die voor de Duitsers ‘off limits’ was, en een toevluchtsoord voor naar schatting achtduizend joden die anders de oorlog niet zouden hebben overleefd.

The Doctor on a Quest to Save our Medical Devices from Hackers
De onvermijdelijke opmars van het ‘internet der dingen’ zal ook grote impact hebben voor het gebruik van medische hulpmiddelen. Dat juist hier de schade die kan worden aangericht door hackers enorm is – denk alleen al aan pacemakers – behoeft geen uitleg. Vraag is meer: hoe voorkom je dit? Dokter David Klonoff is endocrinoloog en medisch directeur van het Diabetes Research Institute van Mills-Peninsula Health Services in Californië. Hij is, leren we uit dit artikel over hem in Wired, initiatiefnemer van een intussen nationaal project om een nieuwe standaard te ontwikkelen voor insulinepompen. Een standaard die de voordelen incorporeert van de nieuwste technologie; die ruimte laat voor beneficiële vormen van ‘hacking’ door technisch onderlegde diabetespatiënten zélf, die willen finetunen en personaliseren; maar die toch veilig is beschermd tegen derden met kwade bedoelingen.

Delen