Buitenlandselectie: Nurses

Eens per maand plaats ik hier een selectie van links naar opmerkelijke nieuwe artikelen, afkomstig uit Engelstalige kwaliteitsmedia, over onderwerpen die te maken hebben met ziekte, gezondheid en gezondheidszorg. Dit zijn vooral ‘verhalende’ teksten, meestal van wat langere adem, en meer geschikt voor in de lees- of leunstoel dan voor achter het bureau. Met dit keer als verbindend thema een medische-beroepsgroep waarvan het belang voor goede kwaliteit van (gezondheids)zorg niet onderdoet voor dat van artsen.

Why the sexy nurse stereotype is no laughing matter
Je kunt er lacherig over doen, en soms is dit ook expliciet de bedoeling. Zoals die als ‘sexy verpleegsters’ verklede mannen die op deze manier geld inzamelden voor de National Health Service in het Engelse graafschap Shropshire. Maar wat uit dit artikel in The Guardian óók blijkt, is dat seksuele stereotypering van zowel vrouwelijke als mannelijke verpleegkundigen wel degelijk een serieus issue is. Artsen gaan hierbij zeker niet vrijuit. Maar de meeste vervelende problemen blijken toch gewoon te komen van de kant van: patiënten.

Nurses announce support of proposed tax changes  that have doctors fuming
Sociale ongelijkheid en gezondheidszorg worden vaak in één adem bediscussieerd. Meestal gaat het hierbij om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van goede zorg voor mensen met weinig geld. Veel minder aandacht is er voor (inkomens)ongelijkheid binnen de wereld van de zorg zelf – zoals tussen verpleegkundigen en artsen. Wat op dit moment in Canada speelt, hier gerapporteerd door de National Post, is daarom best bijzonder. Daar schaart de Canadian Nurses Association zich openlijk achter een regeringsvoorstel om onredelijk geachte fiscale voordelen voor zelfstandige ondernemers, inclusief veel artsen, aan te pakken. Artsenorganisaties kijken hier heel anders tegen aan – maar, zegt premier Justin Trudeau: “I want to be clear: People who make $50,000 a year should not pay higher taxes than people who make $250,000.”

Nurses share a side to their profession that most people don’t see
Bij de Amerikaanse fotograaf Carolyn Jones werd in 2005 borstkanker vastgesteld. Sindsdien is haar visie op het beroep van verpleegkundige compleet veranderd, wat resulteerde in een groot project, ‘The American Nurse’, dat tot nu toe een boek, een documentaire en een grote serie portretten en interviews heeft opgeleverd. Business Insider brengt hieruit een selectie van tien mooie zwart-wit foto’s, elk met een korte toelichting waarin de geportretteerden zelf vertellen wat hen in hun dagelijks werk vooral motiveert.

How do we fix the apathy in nursing home staffs?
Juist door hun in veel opzichten hogere status, zijn artsen vaker mikpunt van kritiek dan (bijvoorbeeld) verpleegkundigen. Maar in dit geval is het juist een pre-medical student uit Dallas die, op de Amerikaanse artsen-blogsite KevinMD, zijn beklag doet over de professionele moraal van het personeel in het verpleeghuis van zijn grootmoeder. “The nurses and aides are vocal about their hatred of their career paths, and their quality of care reflects it”, schrijft deze student. Maar dit is geen verhaal van in de eerste plaats bezuiniging en werkdruk, maar vooral van pure lamlendigheid. Dingen die gedaan moeten worden, worden gewoon niet gedaan – geen zin in, punt uit. En dit in een instelling die in rankings nog best hoog staat aangeschreven, maar waar elke warmte en empathie ontbreekt.

Meet the nurse who will soon perform surgery on patients alone
Veelbelovende loopbaanpaden komen er wél steeds meer aan wat je de bovenkant van de verpleegkundige beroepswereld kunt noemen, met nieuwe specialismen op hogere opleidingsniveaus. Sara Dalby is, lezen we in opnieuw The Guardian, ‘one of a small group of nurses who have advanced to the role of surgical care practitioner’. Een nieuwe carrièremogelijkheid die vooral interessant is voor wie niet via de stap richting management vooruit wil in het vak van verpleegkundige, maar met juist blijvend direct patiëntencontact. Binnenkort mag Sara, in Aintree University Hospital in Liverpool, bepaalde ingrepen, zoals ‘facial skin cancer decision, with possible skin grafts and flap reconstructions’, uitvoeren buiten directe aanwezigheid van een medisch specialist. Wat niet wegneemt dat zij deel uit maakt van een chirurgisch team waar supervisie en eindverantwoordelijkheid het domein blijven van de leidinggevend arts.

When Your Doc Is Not a Doc: Should Nurse Practitioners Be Autonomous?
Datzelfde thema van supervisie staat centraal in dit uitgebreide artikel, bij citymagazine Houston Press, over de positie van nurse practitioners in Texas. Die positie is inzet van een ongewoon hard conflict binnen de medische-beroepsgemeenschap. In 22 Amerikaanse deelstaten mogen nurse practitioners intussen al helemaal zelfstandig hun werk doen, maar in Texas moet dit recht nog worden bevochten. Alle betrokken partijen komen in dit artikel zeer uitgesproken aan het woord: artsen, patiënten, en nurse practitioners zelf. Deels gebeurt dit anoniem – wat nog eens extra laat zien hoe gevoelig en emotioneel dit onderwerp ligt.

National Nurses’ Uniforms of 1950
Tot slot een blik naar juist het verleden, via een (Engelse) website die ook als het om andere onderwerpen gaat veel interessants te bieden heeft. Flashbak ‘is a digital collection of thousands of pictures, stories, letters, sounds and movies from across the past, with one aim – to make the past come alive’. Dat laatste lukt zonder meer bij deze collectie foto’s van verpleegsters uit allerlei landen in 1950. Trots poserend in de bijbehorende nationale kledij – ‘You put in on and you become something.’

Delen