Burgerinitiatief

“Wij zijn een krimpregio. En het verlies van het Talma Hûs is net zoiets als de laatste school sluiten; een essentiële functie gaat verloren. De biljartvereniging komt in Talma Hûs samen, evenals de zangvereniging en de vereniging Vrouwen van Nu.” Zou Jouke de Vries, woordvoerder van de werkgroep Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden, zelf beseffen hoe precies hij hier de kern raakt?

Belangrijker dan de vraag of Talma Hûs als psychogeriatrisch verpleeghuis behouden blijft voor Feanwâlden is de vraag of de sociale cohesie behouden blijft in die gemeente. Als er in zo’n krimpende en vergrijzende gemeente geen gemeenschappelijke ontmoetingsplaats meer is – waar mensen komen biljarten, zingen en koffie drinken – verdwijnen mensen achter hun voordeuren. Het wordt dan veel moeilijker voor hen om hun sociale netwerk in stand te houden. En voor sociale wijkteams, wijkverpleegkundigen en huisartsen wordt het dan veel moeilijker om zicht te houden op deze mensen en snel in gesprek te gaan over oplossingen als zij problemen krijgen op het gebied van zorg en welzijn.

De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om Talma Hûs (en de andere locaties voor ouderenzorg van de failliete Zorggroep Pasana) met een burgerinitiatief open te houden. “Een coöperatie vinden wij helemaal geen gek idee”, zegt De Vries. Hij heeft gelijk. Het is het voorbeeld bij uitstek van de zorgzame samenleving

Delen