Burgerpanel VWS

Tijdens de behandeling van de begroting van VWS, gisteren in de Tweede Kamer, werd via Twitter flink mee gediscussieerd door mensen die niet bij die Kamerdiscussie betrokken zijn, maar wel graag gehoord willen worden. Deze mensen zijn burgers, verzekerden, patiënten, mantelzorgers. Mensen zoals u en ik dus. En mensen die te vaak het gevoel hebben dat er in het licht van alle veranderingen in de zorg te veel over hen wordt gepraat in plaats van met hen. Terwijl die veranderingen toch niet gering zijn: verhoging van het eigen risico, substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn, de transities in de langdurige zorg, versterkte inzet op informele zorg. Allemaal begrijpelijke veranderingen als we de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar willen houden, maar voor het gemiddelde individu wel veel te gelijk.

Die veranderingen gaan iedereen aan. En die reacties op Twitter kwamen dan ook vooral neer op: luister eens naar ons verhaal, laat ons eens met u praten minister. Je kunt dan cynisch zeggen: meepraten doe je maar tijdens de Tweede Kamerverkiezingen en die zijn er nu even niet, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het verzoek om eens een keer met de minister te mogen praten en uit te leggen wat die veranderingen in de zorg betekenen voor mensen, is reëel genoeg.

Als de minister in discussies over de kosten, de baten en de grenzen van de zorg het recht heeft om tegen zorgaanbieders te zeggen “Het gaat om de patiënt”, hebben wij ook het recht om tegen Edith Schippers te zeggen: “Het gaat om ons.” Dus Edith Schippers: stel eens een burgerpanel in. Hoor ons, nodig ons uit.

Delen