Carrièreperspectief

Gisterenochtend, tijdens de tweede congresdag van Waardigheid en trots, moest staatssecretaris Martin van Rijn van VWS nog op de vlakte blijven. Hij raadde de aanwezigen aan de komende dagen de kranten goed in de gaten te houden, want er zou extra geld voor de verpleeghuiszorg komen en dat zou ‘geen klein bier’ zijn. Aan het einde van dezelfde ochtend was de kogel al door de kerk en konden de media melden dat er vanaf 2018 jaarlijks 435 miljoen euro extra beschikbaar komt voor verpleeghuiszorg. Hiermee kunnen vanaf 2018 zevenduizend extra fte aan medewerkers beschikbaar komen.

Dat personeel is hard nodig, gelet op de personeelskrapte waarmee de verpleeghuizen nu te maken hebben. De vraag is alleen: waar moet het vandaan komen? Over die vraag blijkt gelukkig langs verschillende lijnen al te worden nagedacht. Om te beginnen is een arbeidsmarktanalyse verricht om de arbeidsmarkt in de diverse regio’s in ons land in kaart te brengen als basis voor regiogerichte oplossingen. Betrokkenheid van alle relevante partijen – verpleeghuizen, zorgkantoren, werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten – is essentieel om die oplossingen mogelijk te maken.

Een tweede lijn waarlangs een oplossing kan worden gevonden, is het creëren van leer- en innovatienetwerken: leeromgevingen waarin medewerkers en hbo-v-studenten samen met verzorgenden op de afdeling leren en werken aan de kwaliteit van zorg. Deze netwerken zijn het geesteskind van Robbert Gobbens, die recent zijn lectorale rede Gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen uitsprak. “Het achterliggende doel is meer studenten in contact te brengen met ouderenzorg, om hen te laten ervaren hoe complex en uitdagend die is”, stelt Gobbens.

Die overtuiging ontstaat inderdaad niet vanzelf. Veel studenten zien het ziekenhuis als een aantrekkelijker werkomgeving. Toch zou de ouderenzorg zomaar een meer toekomstbestendig carrièreperspectief kunnen bieden.

Delen