Centenkwestie

Afgelopen dinsdag bood KNMP-bestuurder Katja Kok-van Oirschot een petitie voor versoepeling van het preferentiebeleid aan (mede namens de Landelijke Huisartsen Vereniging en seniorenorganisatie KBO-PCOB) aan de vaste Kamercommissie voor VWS.Het voorstel is dat zorgverzekeraars niet langer één maar vijf geneesmiddelen als preferent aanwijzen. De petitie heeft de steun van een aantal patiëntenverenigingen.

Op farmaactueel.nl zijn de reacties niet van de lucht. Vooral apotheker A.N.H. Jansen laat zich niet onbetuigd. In niet minder dan tien opeenvolgende reacties richt hij zijn pijlen op de KNMP. Die moet eens stoppen met het overnemen en oplossen van andermans problemen, stelt hij, en werk maken van het efficiënt en doelmatig benutten van zijn eigen Z-index. Bovendien zal verbreding van de aan te wijzen merken preferente middelen het wisselen tussen geneesmiddelen niet verminderen, verwacht hij.

Dit laatste lijkt Zorgverzekeraars Nederland met hem eens te zijn. Het plan lost de problemen op het gebied van beschikbaarheid van geneesmiddelen niet op, stelt de brancheorganisatie in een reactie. En het plan leidt ook nog eens tot extra kosten. Dat laatste is natuurlijk waar. De KNMP stelt terecht dat de prijzen van preferente middelen nog nauwelijks van elkaar verschillen – het gaat om centen – maar met alle voorschrijvingen van preferente middelen bij elkaar opgeteld zijn dat toch wel heel veel centen. Ik ben dan ook benieuwd hoe de vaste Kamercommissie voor VWS op de petitie gaat reageren.

Delen