Centenkwestie

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Afgelopen dinsdag bood KNMP-bestuurder Katja Kok-van Oirschot een petitie voor versoepeling van het preferentiebeleid aan (mede namens de Landelijke Huisartsen Vereniging en seniorenorganisatie KBO-PCOB) aan de vaste Kamercommissie voor VWS.Het voorstel is dat zorgverzekeraars niet langer één maar vijf geneesmiddelen als preferent aanwijzen. De petitie heeft de steun van een aantal patiëntenverenigingen.

Op farmaactueel.nl zijn de reacties niet van de lucht. Vooral apotheker A.N.H. Jansen laat zich niet onbetuigd. In niet minder dan tien opeenvolgende reacties richt hij zijn pijlen op de KNMP. Die moet eens stoppen met het overnemen en oplossen van andermans problemen, stelt hij, en werk maken van het efficiënt en doelmatig benutten van zijn eigen Z-index. Bovendien zal verbreding van de aan te wijzen merken preferente middelen het wisselen tussen geneesmiddelen niet verminderen, verwacht hij.

Dit laatste lijkt Zorgverzekeraars Nederland met hem eens te zijn. Het plan lost de problemen op het gebied van beschikbaarheid van geneesmiddelen niet op, stelt de brancheorganisatie in een reactie. En het plan leidt ook nog eens tot extra kosten. Dat laatste is natuurlijk waar. De KNMP stelt terecht dat de prijzen van preferente middelen nog nauwelijks van elkaar verschillen – het gaat om centen – maar met alle voorschrijvingen van preferente middelen bij elkaar opgeteld zijn dat toch wel heel veel centen. Ik ben dan ook benieuwd hoe de vaste Kamercommissie voor VWS op de petitie gaat reageren.

3 Reacties Reageer zelf

 1. Jaap Uithof
  Geplaatst op 23 februari 2017 om 19:35 | Permalink

  Dit is nuldegraads economie. Wisselingen in middel kosten geld. Maar het kost alleen de apotheek geld. De verzekeraar laat uitleg en uitvoering over aan de apotheek die dat gratis moet uitvoeren. Maar die kosten zijn er wel degelijk en komen ergens in de zorg terecht.
  Preferentie is ook niet de oorzaak van tekorten, maar het verergert de zaak wel. Er wordt pas na gunning geproduceerd waarna tekorten in begin van het jaar. Aan het eind van het jaar wordt afgewacht: weer tekort. Bovendien is het aantal partijen te klein. Sommige middelen zijn voor half Nederland preferent. Bij een probleem in de productie is dat te veel voor de (weinige) overgebleven leveranciers om op te vangen.
  Ik ben het vaak niet met Frank eens vanwege een andere visie, maar dit verhaal staat feitelijk op pijlers van drijfzand.

 2. L. de la Haye
  Geplaatst op 23 februari 2017 om 21:03 | Permalink

  Een blogje levert vast een paar honderd euri op.
  Betaald door artsenauto leden.
  ( Vermeerderd door ZN als er vaak geretweet wordt?
  Misschien ook wel fout ingeschat; mijnheer Brugman schijnt meer te weten over uw verdienmodel. )
  Jansen is meer dan eens volkomen afgemaakt door de heer van Wijck. Nee, niet openbaar, daar bent u te laf voor; maar via social media. Uw vrinden.
  Idee om 50 euro aan Jansen te geven, mijnheer van Wijck?

 3. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 23 februari 2017 om 22:11 | Permalink

  Beste meneer of mevrouw de la Haye, sinds wanneer zijn mijn uitingen op social media niet openbaar? Iedereen met een computer of smartphone kan lezen wat ik via Twitter communiceer. Met de heer Jansen heb ik op deze plaats vaak gediscussieerd, ook openbaar, en dat hoop ik ook in de toekomst te blijven doen. Die discussie is mij altijd een genoegen, vooropgesteld dat die over de inhoud gaat.