Chefsache

Ergens aandacht voor hebben is iets anders dan een eis stellen. Deze verduidelijkende boodschap  van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd kan geen kwaad, kijkend naar de recente coronacijfers. Gelet op die cijfers ligt het immers voor de hand dat de toestroom van COVID-19 patiënten naar de ziekenhuizen wél gevolgen zal hebben voor de reguliere zorg.

We zien nu al dat de ziekenhuizen regionale afspraken maken voor de verdeling van COVID-19 patiënten, in een poging de reguliere zorg ook bij oplopende cijfers zo veel mogelijk te ontzien. Dat is een goede ontwikkeling, mogelijk geworden op basis van de ervaringslessen die uit de eerste crisisgolf zijn getrokken.

‘Corona vereist ook vanuit het ministerie van VWS onverdeelde aandacht’

Maar er zit natuurlijk wel een grens aan. Wat in ieder geval niet helpt, is dat mensen uit een van de regio’s waarin de beperkende maatregelen gelden, doodleuk op zoek gaan naar een locatie waar die maatregelen niet gelden als ze meer dan vijftig mensen voor een feestje willen uitnodigen. Wat ook niet helpt, is een feestende menigte die zich na een potje voetbal niets van de coronaregels aantrekt, of een burgemeester die doodleuk zegt dat dit de verantwoordelijkheid van die mensen zelf is.

In het licht van de feiten is het verrassend hoe cynisch door sommigen op social media wordt gereageerd op het bericht dat ‘coronaminister’ Hugo de Jonge tijdelijk een deel van zijn taken afstoot naar zijn collega’s Tamara van Ark en Paul Blokhuis. Corona vereist ook vanuit het ministerie van VWS onverdeelde aandacht, het is chefsache. Wie dat nu nog niet doorheeft, doet niet meer mee.

Delen