Cliëntvolgend

In de discussie die op dit moment op basis van de Kamerbrief Waardigheid en Trots van staatssecretaris Martin van Rijn wordt gevoerd over kwaliteitsverbetering in verpleeghuiszorg, speelt de dagbesteding een belangrijke rol. Begrijpelijk, want een zinvolle dagbesteding bepaalt voor een aanzienlijk deel of iemand kwaliteit van leven ervaart. En niet iedere verpleeghuisbewoner zit te wachten op de traditionele dagbesteding in de zin van bingo, sjoelen of bloemschikken.

Archipel Zorggroep in Son en Breugel experimenteert nu op de locatie Berkenstaete met een virtueel persoonsvolgend budget waarmee cliënten hun eigen dagbestedingsactiviteiten kunnen inkopen. Het uitgangspunt is dus wat de cliënt zelf wil. En wil die een vorm van dagbesteding die de organisatie nog niet biedt, dan gaat die op zoek naar mogelijkheden om die in te vullen, ook buiten Archipel of op een andere locatie.

Zoals gezegd gaat het nu nog om een virtueel budget. Bestuurder Anton Metske zou het een mooie vervolgstap vinden dat virtuele aspect te laten varen. “Het zou heel interessant zijn als het echt geld wordt dat de cliënt in handen krijgt om ons mee te betalen”, zegt hij. “Of om ons niet te betalen als we iets niet goed doen.” Als dat gebeurt, wordt het budget écht cliëntvolgend. Heel spannend voor zorgaanbieders, maar voor hen ook een goede manier om los te komen van de gedachte ‘Wij weten wel wat goed voor u is’. Ik ben dus benieuwd of deze vervolgstap realiteit wordt.

Delen