Co-patiënt mag zich bewijzen

Zes ziekenhuizen gaan als proef werken met co-patiënten, vrijwilligers die aanwezig zijn bij de slechtnieuwsgesprekken tussen artsen en patiënten. Twee zorgverzekeraars (Achmea enVGZ) maken de pilot van een half jaar financieel mogelijk. De pilot start in september en zorgcommunicatiebureau ZoBeter, dat het concept bedacht, is nu bezig met het werven van de vrijwilligers die dan als co-patiënten aan de slag gaan.

Eindelijk dan toch. Inmiddels is het alweer anderhalf jaar geleden dat ik initiatiefnemer Etiënne Tiessen over dit onderwerp interviewde voor Arts & Auto en sindsdien was het zó stil rond zijn persoon, dat ik vreesde dat zijn idee een stille dood was gestorven. Gelukkig is dat niet het geval. Zoals bekend nemen heel veel patiënten in een slechtnieuwsgesprek na het vernemen van de slechte boodschap (“U heeft kanker”) het grootste deel van de informatie niet meer op. Plaatsing van een co-patiënt naast de patiënt kan dus waardevol zijn, omdat die als buitenstaander de informatie wel opneemt en zo de patiënt gericht terzijde kan staan.

Nog mooier zou het zijn als het co-patiëntschap gekoppeld werd aan www.medischegegevens.nl. Dit is een dienst die de zorgaanbieder kan aanbieden aan patiënten, waarbij de patiënt via een beveiligde internetomgeving inzage in zijn volledige patiëntendossier krijgt. Koppeling van deze twee mogelijkheden betekent dat vergissingen of omissies uitgesloten zijn als patiënt en co-patiënt achteraf met alle gegevens bij de hand de situatie van de patiënt nog eens rustig doornemen.

Ik vind het alleen jammer dat ZoBeter ervoor heeft gekozen voor het co-patiëntschap vrijwilligers in te zetten. Tiessens’ oorspronkelijke plan om studenten geneeskunde een stage co-patiëntschap te laten volgen als onderdeel van hun curriculum vind ik sterker. Vrijwilligers kunnen afhaken, studenten moeten studiepunten halen.

Delen