Code rood

Mark van Houdenhoven is in 2050 81 jaar. Natuurlijk schrijft hij dit niet zomaar, maar heeft hij een goede reden om dit te doen. Volgens het recente Eindrapport Verkenning Bevolking 2050 telt ons land dan twee en een half keer zoveel tachtigplussers als nu, schrijft hij erbij: twee miljoen.

Het eindrapport vermeldt nog een feit, dat Van Houdenhoven ook aanstipt en dat in dit kader uiterst relevant is: het aantal mensen in de werkzame leeftijd (tussen twintig en AOW) neemt in diezelfde tijd juist af. Hij beschrijft de consequenties hiervan als: ‘Hoe hoger de grijze druk, des te minder schouders de (financiële) lasten van de vergrijzing kunnen dragen. Maar ook hoeveel meer eenpersoons huishoudens er zijn en hoeveel minder mensen zorgtaken op zich nemen’.

‘Dit soort waarschuwingen over de vergrijzing horen we al jaren’

Klinkt bekend? Ja natuurlijk klinkt dit bekend. Dit soort waarschuwingen horen we al jaren. En Van Houdenhoven stelt terecht dat dit gevolgen moet hebben voor onze volksvertegenwoordigers en het regeerakkoord. Maar het moet ook gevolgen hebben voor hoe de zorg moet worden ingericht en aangeboden, en hoe de bevolking zich tot ziekte en gezondheid moet verhouden. De Juiste Zorg op de Juiste Plek is geen onzin, zeg maar, Positieve Gezondheid is dat ook niet en eHealth is dat evenmin. Vooralsnog zijn het voor velen nog vooral mooie onderwerpen om over te congresseren en de resultaten van taskforces en versnellingsimpulsen af te wachten. Maar daarmee komen we onder de streep niet veel verder natuurlijk. Om Van Houdenhoven nog maar een keer te citeren: “Alsof de seinen niet al lang op rood staan.”

Delen