Complexe puzzel

Minister Tamara van Ark (VWS) presenteerde gisteren haar beleidsbrief over de ondersteuning van de zorg tijdens de Covid-crisis, herstel van zorgprofessionals en het inhalen van reguliere zorg. Grote nadruk ligt in deze brief op de medisch-specialistische zorg die moet worden ingehaald.

Twee citaten verdienen hierbij aandacht. In de eerste plaats dit: “In de komende periode moeten fysiek en mentaal herstel van zorgprofessionals en het opschalen van zorg hand in hand gaan.” NVZ wijst er terecht op dat hier een stevige uitdaging ligt, want herstellen en opschalen gaan niet hand in hand. Chirurgen zullen graag weer op volle kracht gaan opereren, maar zonder verpleegkundigen en ondersteunend personeel zijn zij nergens.

‘Fysiek en mentaal herstel zorgprofessionals gaat niet hand in hand met opschalen zorg’

Als tweede citaat dit: “In de regio’s werken ziekenhuizen bij het opschalen nauw samen met zorgaanbieders uit de overige sectoren van de keten, zoals de huisartsen, de verpleeghuis- en revalidatiezorg en wijkverpleging. In de hele keten zullen voldoende zorgprofessionals beschikbaar moeten zijn om de vervolgzorg te kunnen leveren wanneer de ziekenhuizen de zorg weer gaan opschalen. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) dient in deze fase, indien nodig, als breed overlegorgaan om knelpunten te zien en te bespreken en oplossingen te genereren, zodat de beschikbare zorgcapaciteit in de hele keten zo effectief en efficiënt mogelijk wordt ingezet.”

De knelpunten waarom het hier gaat, laten zich voorspellen: waar medisch-specialistische zorg wordt geleverd, is nazorg nodig. Die wordt niet geleverd in het ziekenhuis, wat zijn weerslag heeft op huisartsen, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, revalidatiecentra, verpleeghuizen en wijkverpleging. De nauwe samenwerking met deze partijen waarover de brief van Van Ark rept, kan alleen slagen als ook aan die kant de personele capaciteit dit aankan. Dat is niet overal het geval.

Het toekomstbestendig herstel van de zorg, waarover de brief ook gaat, kent dus een verre van gemakkelijke start.

Delen