Compromissen sluiten

Van het grote zorgdebat, gisteren in Nieuwegein, hebben we geleerd dat links en rechts het eens zijn over het feit dat we het beste zorgstelsel ter wereld hebben. Ook vinden alle partijen dat de zorg zo veel mogelijk dichtbij de patiënten moet worden georganiseerd. Overbodige zorg moeten we voorkomen en bureaucratie moet worden beperkt. En alle partijen hebben ergens in hun verkiezingsprogramma wel honderd miljoen euro – of veel meer nog – gereserveerd om de een of andere ontwikkeling mogelijk te maken.

Deze eenheid maakte de vraag uit de zaal interessant tot welke compromissen de SP bereid is in ruil voor deelname aan een kabinet. De marktwerking is daarbij een breekpunt, zei Henk van Gerven, want die moet echt weg. Dit maakt regeringsdeelname voor de SP moeilijk, want het lijkt onwaarschijnlijk dat een Kamermeerderheid voor dit standpunt te vinden is. Pia Dijkstra van D66 zei letterlijk dat de marktwerking een kans verdient. En die nuchterheid was terug te vinden bij meer partijen. Elbert Dijkgraaf van de SGP zei zelfs dat de beste oplossingen niet uit Den Haag komen, maar uit het veld. Hij riep daarom op samen met het veld naar oplossingen te zoeken. Precies was de overheid en het veld op dit moment al aan het doen zijn dus. Kijk maar naar de akkoorden die zijn gesloten met de ziekenhuizen, de GGz, de medisch specialisten en de huisartsen. De uiterste houdbaarheidsdatum van het systeem van gereguleerde marktwerking lijkt daarmee nog lang niet bereikt.

Delen