Congres De Digitale Dokter

Op 29 mei 2021 vindt het congres ‘De Digitale Dokter: Zorg in een tijdperk van enen en nullen’ van Stichting Arts en Organisatie online plaats.

Aan bod komen alle aspecten van e-Health en digitalisering in het huidige zorgklimaat. Van bestuurlijk niveau tot aan patiëntencontact en zowel binnen grootschalige instanties zoals de overheid, zorginstituten, zorgverzekeraars en de (farmaceutische) industrie als op kleinschaliger niveau. Meer informatie: artsenorganisatie.nl/congres-2021.

Delen