Consequenties

Het heeft geen zin en toch gebeurt het – en blijft het gebeuren: opereren aan een door slijtage gescheurde meniscus. Dat de ingreep zelden nut heeft was al veel langer bekend. Maar nieuw onderzoek toont nu aan dat het zelfs ook bij kleinere groepen patiënten net zo goed achterwege kan worden gelaten.

Hoogleraar evidence-based surgery Maroeska Rovers maakt in het nieuwsbericht hierover een belangrijke opmerking: “Dan moeten we ook echt kiezen om niet te opereren, en stoppen met polderen”. De crux zit in die laatste drie woorden, en iedereen weet dat die betrekking hebben op veel meer medische verrichtingen dan alleen die meniscusoperatie. Cynisch gezegd: one down, 1.365 to go, verwijzend naar de lijst van 1.366 zinloze medische behandelingen waarmee al jarenlang te weinig actie wordt ondernomen.

1.366 zinloze medische behandelingen

Maar er is meteen nog een ontwikkeling. Zorginstituut Nederland stelt dat cardiologen bij veel te veel patiënten een inwendige defibrillator plaatsen. Van de zesduizend die jaarlijks worden geplaatst zou maar liefst een vijfde overbodig zijn. Het nieuwsbericht laat zien hoe moeizaam de discussie hierover tussen de cardiologen en het Zorginstituut de laatste jaren is geweest.

De slotzin van het nieuwsbericht maakt duidelijk wat de uiterste consequentie van de discussie kan zijn: ‘Het Zorginstituut kan de minister adviseren bepaalde zorgvormen buiten het basispakket te plaatsen’. Dat zinnetje moeten meer beroepsgroepen dan alleen de cardiologen zich aantrekken.

Delen