Consumentenbond zwartkijker

Minister Edith Schippers van VWS heeft het voornemen om per 2012 de tarieven in de mondzorg vrij te geven. Ik interviewde deze week hierover diverse stakeholders en verbaasde mij over het feit dat de NPCF nog een standpunt over deze materie moest formuleren. De Consumentenbond kon wel al reageren, en deed dit door mij de brief toe te mailen die ze naar Schippers had gestuurd. De bond pleit hierin voor uitstel van de invoeringsdatum van de vrije tarieven, omdat ze vreest dat de zorgaanbieders niet op tijd de transparantie over hun werk kunnen bieden die nodig is om het vrijlaten van de tarieven in de mondzorg een goede start te geven.

Het argument van de Consumentenbond dat de huidige positie van de patiënt te kwetsbaar is om met vrije tarieven te kunnen beginnen, vind ik zwak. Die kwetsbare positie is juist het belangrijkste argument om die tarieven wél vrij te geven. Dit proces zal immers alle partijen in beweging brengen. De zorgverzekeraars willen de vrije tarieven gebruiken om tot selectieve contractering in de mondzorg te komen. De tandartsenkoepels ANT en NMT zijn al jarenlang voorstanders van vrije tarieven en zullen hun achterban aansporen tot actie. En de voorstanders onder de professionals in de mondzorg (en daarvan zijn er genoeg) zullen de rest meeslepen, of die willen of niet.

Dit proces kan heel snel zorgen voor verandering in de huidige situatie in de mondzorg, waarin slechts een handjevol aanbieders contracten heeft met de zorgverzekeraars. En van die contractering heeft juist de patiënt het voordeel. Ik vind het opmerkelijk dat de Consumentenbond dat niet ziet.

Delen