Contouren

Iedereen die wil, kan nog tot 31 januari reageren op de discussienota die het ministerie van VWS onder de naam Zorg voor de toekomst in betrekkelijke stilte heeft gepubliceerd. Deze nota moet de weg vrijmaken voor de veelbesproken Contourennota die – met een klein jaar vertraging – dit voorjaar moet verschijnen.

Wie geen zin of tijd heeft om de hele nota te lezen, kan volstaan met de samenvatting in één zin: de houdbaarheid van het zorgstelsel staat op het spel. Dat weet iedereen, stelt VWS terecht vast, en iedereen weet ook wat er moet gebeuren en dat dit de nodige haast heeft. “De opgaven en oplossingen verschillen per zorgdomein en per regio”, stelt de nota. Dus ligt het voor de hand dat de regio’s een grote rol spelen in het komen tot oplossingen. Dit sluit helemaal aan bij de opstelling van regiobeelden waartoe het ministerie al eerder opdracht gaf in het kader van de beweging De Juiste Zorg Op de Juiste Plek.

‘De houdbaarheid van het zorgstelsel staat op het spel’

Al met al toch niet zo heel veel nieuws onder de zon dus. Het is vooral aansluiting op en voortzetting van de al in gang gezette beleidsontwikkeling. Een hoog-over discussie over een vergaande koerswijziging in het zorgstelsel is het zeker niet, maar de vraag is ook wat we daarmee zouden opschieten. Volgens promovendus Roland Bertens niet heel veel. Het systeem werkt immers op hoofdlijnen al goed, stelt hij, ook in vergelijking met andere landen.

Welkome nuchterheid in een tijd waarin ‘de marktwerking’ de schuld krijgt van zo ongeveer alles. Zeker als bij degene die deze term in de mond neemt, onduidelijkheid bestaat over de vraag wat ze er eigenlijk precies mee wil zeggen.

Delen