Contraproductief

De huisartsen schreeuwen moord en brand nu Edith Schippers (VWS) dreigt hen met 130 miljoen euro te korten. Een deel van die korting heeft betrekking op de bijdrage die alle zorgaanbieders moeten betalen om het gat in de zorgbegroting te dichten. Maar 45 miljoen ervan moeten de huisartsen terugbetalen omdat zij over 2010 meer zorg verleenden dan de minister beraamde. De huisartsen reageren met de termen verbijstering en bezorgdheid.

Volgens mij zijn termen als domheid en slechte rekenkunde meer op hun plaats. We zitten gewoon opgezadeld met een minister die slecht kan begroten en die haar prioriteiten niet op orde heeft. Het ontbreken van het woord ‘preventie’ in haar beleidsvisie is in dit verband veelzeggend. Schippers’ voorganger Ab Klink had daar meer oog voor. Maar Schippers is duidelijk een politicus van de oude stempel, in die zin dat ze liever problemen repareert dan dat ze voorkomt dat problemen ontstaan.

Preventie loont. Neem als voorbeeld de aanpak ‘Gezonde Wijk Overvecht’ die leidt tot een trendbreuk waarbij de zorgkosten niet langer stijgen, maar 4 procent dalen. Dankzij stimulerende maatregelen zijn bewoners meer gaan bewegen. Voor die stimulerende maatregelen waren extra consulten bij de huisarts en fysiotherapie nodig. Maar daar stond tegenover dat het zorgaanbod veel preciezer kon worden afgestemd op de individuele zorgbehoefte, dat het zorggebruik in het ziekenhuis daalde en dat de voorschrijving van geneesmiddelen veel doelmatiger werd. Winst onder de streep: 4 procent. Maar om die winst te kunnen pakken, moet het geld wel de zorg kunnen volgen. Geld aan de zorg onttrekken werkt alleen maar contraproductief.

Delen