Controleren = contracteren

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NCCV) maakt voor een aantal behandelingen van haar beroepsgroep kwaliteitsnormen bekend. Het is ongetwijfeld toeval dat dit een dag na verschijning van de nieuwste editie van de jaarlijkse zorgstudie van Ronald Berger Consultants komt, maar ironisch is dit wel. Deze organisatie stelt immers dat ziekenhuizen niet kunnen sturen op kwaliteit, omdat die slecht definieerbaar en moeilijk meetbaar is. Blijkbaar had ze even gemist dat – net als de cardiologen – heel veel medische verenigingen nu juist bezig zijn die kwaliteit inhoudelijk en concreet te beschrijven.

Niet alleen ziekenhuizen, maar ook zorgverzekeraars gebruiken dit als stuurinformatie. Zilveren Kruis Achmea bijvoorbeeld laat er geen gras over groeien en gooit er meteen een persbericht overheen. Hierin stelt het alleen nog ziekenhuizen te willen contracteren die voldoen aan die kwaliteitseisen van de NVVC en hierop door deze vereniging zijn gecontroleerd. Het voert op het ogenblik overleg hierover met de NVVC en gaat op zijn website de namen bekendmaken van de ziekenhuizen waarmee het nog wil contracteren. “Ziekenhuizen die niet voldoen aan de eisen en/of niet zijn gecontroleerd, worden per 1 januari 2012 niet meer gecontracteerd”, lezen we in het persbericht. Klare taal. De kwaliteitsnormen die al langer bestaan voor chirurgen en urologen – en de ziekenhuizen die er aan voldoen – vermeldt Zilveren Kruis Achmea op dit moment al op zijn website.

Ook andere zorgverzekeraars zijn langs deze zelfde lijn bezig met hset vormgeven van hun contracteerbeleid. Het proces van spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties begint daarmee vleugels te krijgen. Je hoeft geen consultant te zijn om te begrijpen waartoe dit gaat leiden.

Delen