Coronaproef

Sommige coassistenten willen niet meelopen op een Covid-19-afdeling of snappen niet waarom dat voor hun opleiding van waarde zou kunnen zijn, stelt Christa Boer, opleidingsdirecteur van de faculteit geneeskunde aan de VU. Ze betreurt het dat die coassistenten zo reageren, want die kunnen op deze afdeling juist enorm veel relevante vaardigheden opdoen.

Ze noemt er een aantal: het contact met de patiënt, met de familie, met de crisisorganisatie, de ziekenhuisorganisatie eromheen, maar ook het opdoen van vaardigheden rondom die ernstige zieke patiënten en pandemieën. Daaraan had ze natuurlijk nog kunnen toevoegen dat de coassistenten er medisch-inhoudelijke kennis kunnen opdoen over het ziektebeeld zelf. Maar ook afgezien daarvan heeft ze natuurlijk volledig gelijk met haar stelling dat een weekje meedraaien op een Covid-19-afdeling van grote waarde kan zijn voor coassistenten.

‘Niets mis met een weekje aanschouwelijk onderwijs’

Denken die coassistenten wellicht dat Covid-19 een tijdelijk fenomeen is? Dat is nog maar zeer de vraag. Recent werd bekend dat het coronavirus waarmee wij te maken hebben al gemuteerd is ten opzichte van de oorspronkelijke variant uit Wuhan. Daar komt nu bij dat Denemarken een nieuwe mutatie vaststelt, die samenhangt met nertsfokkerijen in dat land. En er bestaat twijfel of er wel een effectief coronavaccin komt dat het virus echt de wereld uit helpt.

We kennen ziektebeelden waarvan we zeggen ‘Je moet er maar mee leren leven’. De kans bestaat dat Covid-19 een ziektebeeld is waarvan we berustend moeten vaststellen: we moet er als samenleving maar mee leren leven. Dan is wat basiskennis erover van artsen wel handig en is dus niets mis met een weekje aanschouwelijk onderwijs.

Delen