CPB rekent zorgparagrafen door

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de partijprogramma’s van de politieke partijen doorgerekend. Daarbij is ook gekeken naar de gevolgen van de plannen voor de zorg. Hieronder leest u de resultaten van de berekeningen.

 

 

Alle partijen kiezen voor een min of meer fundamentele verandering van de manier waarop de langdurige zorg in de AWBZ is georganiseerd. Alle partijen op het CDA na kiezen voor een omvorming van de huidge AWBZ in een sociale voorziening. Sommige partijen realiseren dat door (een deel van) de AWBZ over te hevelen naar de gemeentelijke WMO, de VVD kiest voor een landelijke kernvoorziening op basis van het compensatiebeginsel, andere partijen kiezen voor het concept van Buurtzorg of ‘regelarme zorg’. Daarmee komt een eind aan decennia lange ontwikkeling waarin de langdurige zorg stapje voor stapje het karakter kreeg van een verzekerd recht op basis van landelijk uniforme criteria. Belangrijke stappen gedurende de afgelopen 10 jaar waren de wettelijke verankering van het recht op zorg in 2003, de samensmelting in 2005 van de regionale indicatie organen tot een Centraal Indicatie Orgaan Zorg (het CIZ) teneinde regionale verschillen in de indicatiestelling uit te bannen, en het voornemen van het kabinet Rutte-Verhagen om de uitvoering van de AWBZ over te hevelen van de zorgkantoren naar private zorgverzekeraars.

Lees hier verder (pdf).

In het rapport van het CBS wordt gerefereerd aan het rapport van de Task Force Zorg, dat u hier kunt downloaden. (pdf)

Het volledige CPB-rapport over de verkiezingsprogramma’s van VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, 66, GL, CU, SGP en DPK vindt u hier. (pdf)

 

Delen