Creatief

Je kunt het Wim Nobbe, volgens zijn LinkedIn-profiel adviseur wand- en plafondsystemen, niet kwalijk nemen dat hij onder een nieuwsbericht met de kop Creatieve oplossingen bij schaars personeel reclame maakt voor een arbeidsbesparende maatregel die zijn bedrijf aanbiedt.

Eigenlijk was het niet gek geweest als veel meer aanbieders van de gelegenheid gebruik hadden gemaakt om onder hetzelfde nieuwsbericht ook hun product of dienst onder de aandacht te brengen. De brutalen hebben de halve wereld tenslotte en er zijn oplossingen genoeg voorhanden. Afgelopen mei nog publiceerde Gupta Strategists de uitkomsten van een onderzoek met als belangrijkste conclusie dat bestaande technologie de potentie heeft om de personele problemen in de zorg op te lossen. De publicatie bevat zeer tot de verbeelding sprekende cijfers: 46.000 minder ziekenhuismedewerkers nodig, 65.000 minder ouderenzorgmedewerkers.

Personeel uitwisselen, kennis delen en samen zorgprofessionals opleiden is niet nu pas interessant.

FNV en ActiZ hebben een punt als ze stellen dat salarisverhoging voor zorgpersoneel een belangrijk instrument voor werving en behoud is en onvoldoende wordt ingezet. Maar over de inzet van zorgtechnologie kan hetzelfde worden gezegd. En ook over samenwerking. Het feit dat de samenwerking tussen de SEH’s van LUMC, Groene Hart Ziekenhuis en Alrijne nieuws is, is veelzeggend. Personeel uitwisselen, kennis delen en samen zorgprofessionals opleiden is niet nu pas interessant. En wie nu roept ‘Maar samenwerken mag niet in ons huidige, op concurrentie gerichte stelsel’, heeft ongelijk. Samenwerken mag best, als het maar in het voordeel van de patiënt is. En dat is samenwerken om personele problemen te voorkomen absoluut.

Delen