Cultuuromslag

Voor In Voor Zorg (www.invoorzorg.nl) interviewde ik Marcelis Boereboom, directeur-generaal langdurige zorg bij VWS, over het experiment regelarme instellingen. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten geeft 28 instellingen in de care de ruimte om regels achterwege te laten die uitvoerders in de zorg als uiterst hinderlijk ervaren, en te onderzoeken of het zorgproces dan toch op verantwoorde wijze blijft verlopen.

Wie bedenkt hoe dichtgeregeld onze gezondheidszorg is – als basis voor declaratie, contractering, verantwoording en toezicht – begrijpt hoeveel moed van de staatssecretaris nodig is om zorgaanbieders deze ruimte toe te staan, zelfs in experimentvorm. Zeker in het licht van debacles als Meavita en Zonnehuizen, die alleen maar de roep om meer controle uitlokken.

Boereboom aarzelde dan ook niet om het experiment te bestempelen als een regelrechte cultuuromslag, en dat kan ik volledig met hem eens zijn. Niet alleen is ook de begeleiding van dit experiment door VWS regelarm (een scenario dat schetst waarop het experiment zou kunnen uitdraaien is niet geschreven), maar het past ook in een cultuurverandering die in de zorg breder merkbaar is. Ook systemen als Planetree en Excellente Zorg stellen de herwaardering van de uitvoerder als zorgprofessional centraal.

Boereboom zei te verwachten dat VWS rijp is voor deze cultuuromslag. “We zijn al lang bezig regels te schrappen en het veld meer vrijheid te geven”, zei hij. En hij is ervan overtuigd dat de lijn die met dit experiment is ingezet ook door te trekken is naar de cure. Sta erbij en kijk ernaar. En grijp uw kans zodra die zich voordoet.

Delen